pspZ okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka, któremu patronuje św. Florian, serdecznie dziękujemy wszystkim strażakom a w szczególności druhom z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Chodecz za trud i poświęcenie jakim jest Wasza służba, za Waszą nieustanną gotowość do ratowania życia i niesienia pomocy innym. 
Życzymy Wam siły i odwagi do dalszych działań a przede wszystkim dużo zdrowia,  spokoju I samych szczęśliwych powrotów z akcji.  
 
Burmistrz Chodcza
Jarosław Grabczyński
wraz z
Radnymi Miasta i Gminy Chodecz