Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 sierpnia 2022r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Kluby sportowe, stowarzyszenia – zasadność wydatkowania środków.
2. Weryfikacja inwentaryzacji działek gminy – sprawa zlecona przez Radę Miejską.
3. Wolne wnioski.
4. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak