INFORMACJA W SPRAWIE LAPTOPÓW DLA DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH!!!

Szanowni Państwo, w związku z licznymi telefonami z zapytaniami dotyczącymi laptopów dla dzieci z rodzin popegeerowskich w ramach Projektu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” informujmy, że zgodnie z wcześniejszymi informacjami zamieszczonymi na stronie Urzędu, Gmina otrzymała dofinansowanie na zakup 116 szt. laptopów – czyli dla wszystkich dzieci, dla których zostały złożone wnioski.

Gmina podpisała już umowę z dostawcą niniejszego sprzętu, który zgodnie z umową zostanie dostarczony do gminy do końca września br.

Po otrzymaniu sprzętu, pracownicy Urzędu będę kontaktować się z Państwem w celu podpisania umowy przekazania laptopów i ustalenia warunków ich użytkowania.

Także prosimy o cierpliwość.