RFRD przejście dla pieszychjpg

 

 Powstanie nowe oznakowane przejście dla pieszych w Chodczu!

Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Chodecz otrzymała dofinansowanie na realizację zadania mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2/2021/RFRD/BPDP).

Dofinansowane zadanie dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w Chodczu na ul. Przemysłowej (droga gminna nr 191309C)”.

Celem niniejszego zadania jest przebudowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową dla bezpośredniego zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Z uwagi na wymagania stawiane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach w projekcie przewidziano:

-  nowe oznakowanie pionowe - zaprojektowano 2 szt. znaku D-6 na wysięgniku zasilany solarami z oświetleniem ostrzegawczym,

- nowe oznakowanie poziome - projektuje się umieszczenie następujących znaków poziomych: linii segregacyjnych, znaków poprzecznych, uzupełniających i symboli. Dla skrzyżowania z drogą powiatową wprowadza się oznakowanie P-10 o szer. 5m jako wyniesione segmentowe.

- montaż urządzeń BRD - ogrodzenia segmentowe U-12a (bariery ochronne) 20 mb.

Wartość przyznanej na to zadanie dotacji wynosi 102 336,00 zł i stanowi 80% wartości tego zadania.

Planowany termin zakończenia realizacji niniejszego zadania zgodnie z umową z Wykonawcą to 31.08.2022 r.