W odpowiedzi na liczne prośby i potrzeby mieszkańców Chodcza od dnia 29 kwietnia targowisko miejskie będzie otwarte. Handel będzie możliwy tylko przy zachowaniu środków ostrożności podyktowanych obecną sytuacją epidemiologiczną.

Do najważniejszych należą:
- zasłonięcie ust i nosa maseczką,
- nałożenie rękawiczek,
- zachowanie odstępu 2m od pozostałych osób,
- zachowanie limitu 4 osób w kolejce.

Dodatkowo przy toaletach będzie można skorzystać z płynu dezynfekującego.