Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 czerwca 2020r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Przegląd arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodczu na rok szkolny 2020/2021.
2. Przegląd obiektów sportowych i rekreacyjnych Miasta i Gminy Chodecz.
3. Przygotowanie gminy do sezonu letniego.
4. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Zdrowia,
Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński