Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda" na lata 2020-2024.

Więcej informacji na stronie: https://www.wfosigw.torun.pl/aktualnosc-616-ogloszenie_o_naborze_w_pp_moja_woda.html