Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 03 września 2020r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Omówienie Petycji jako przedmiotu działania Komisji.
2. Rozpatrzenie wniosków i petycji skierowanych do Komisji.
3. Omówienie i analiza rozpatrzonych przez Komisję skarg, wniosków i petycji w okresie dwóch kwartałów roku 2020.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Roman Łuczak