Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 września 2020r. godz. 14:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Funkcjonowanie gospodarki odpadami, stan wysypisk, zbiórka i magazynowanie.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego. Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt.
3. Działania Gminy w zakresie promocji i turystyki.
4. Rozpatrywanie korespondencji skierowanej do Komisji.
5. Sprawy bieżące.
6. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Obywatelskiej
i Ochrony Środowiska

Ewa Kwiatkowska