Burmistrz Chodcza informuje mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz oraz osoby przebywające na terenie, że w dniach 6-9 października br. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie RENEGADE-SAREX - 20.
Elementami przedsięwzięcia będą epizody dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.
W związku z tym zostanie przeprowadzony trening ćwiczebny systemu alarmowania i ostrzegania.
Na podstawie § 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach, pragnę poinformować mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz, że w trakcie prowadzonego ćwiczenia będą włączone urządzenia alarmowe (syreny) gdzie będzie nadany sygnał ćwiczebny ogłoszenie alarmu (dźwięk modulowany przez okres trzech minut).

ALARM BĘDZIE MIAŁ TYLKO I WYŁĄCZNIE CHARAKTER ĆWICZEBNY!

Zwracam się z prośbą do mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz oraz osób przebywających na terenie o nietraktowanie emitowanych sygnałów w dniach 6-9 października br. jako faktycznego zagrożenia.