Informujemy, że dnia 30 września br. w Starostwie Powiatowym we Włocławku odbyło się spotkanie w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Włocławski - Roman Gołębiewski, Wicestarosta Włocławski - Jan Ambrożewicz, Radny Powiatowy - Bogdan Domżalski, Burmistrz Lubienia Kujawskiego - Marek Wiliński, Dyrektor PZD - Tadeusz Wiśniewski oraz przedstawiciele Gminy Chodecz: Burmistrz Chodcza - Jarosław Grabczyński, Kierownik Referatu Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - Agata Drzewiecka, Radny Rady Miejskiej w Chodczu- Roman Łuczak, Radny Rady Miejskiej w Chodczu - Wiesław Feliniak.
Przedmiotem spotkania było ustalenie ostatecznej koncepcji rozbudowy drogi powiatowej nr 2928C na terenie naszej Gminy. Uczestnicy spotkania wspólnie ustalili, że oprócz poszerzenia obecnej jezdni do 5,5 m, zostanie wykonana również ścieżka pieszo-rowerowa.

W chwili obecnej, Starostwo ogłosiło przetarg na opracowanie pełnej dokumentacji geodezyjno-prawnej i projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Inwestora decyzji ZRID dla zadania.
O postępach prac w tym zakresie będziemy informować Państwa na bieżąco.