Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 grudnia 2020r. godz. 13:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Informacja o największych osiągnięciach sportowych i kulturalnych dzieci i młodzieży w 2020 roku.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu, w tym z zakresu będącego przedmiotem działania Komisji i jego podział na dany rok budżetowy.
3. Przyjęcie projektu planu pracy Komisji na 2021r.
4. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Zdrowia,
Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński