logofe3022021

KOLEJNA REKRUTACJA NA ZAJĘCIA Z WIZAŻU I AUTOPREZENTACJI!!!

Informujemy, że trwa rekrutacja do drugiej grupy na zajęcia z wizażu i autoprezentacji w ramach projektu grantowego pn. „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE”  w tym przedsięwzięcia pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chodczu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Nabór trwa do 26 lutego br.!!!!

Liczba miejsc na kurs – 15

Czas trwania kursu – 40 h szkolenia

 

Harmonogram zajęć: marzec – kwiecień 2021 r.

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem, zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z Regulaminem rekrutacji.

Regulamin rekrutacji oraz dokumentacja rekrutacyjna dostępna poniżej: