logofe3022021

REKRUTACJA NA KURS TAŃCA!!!

Informujemy, że trwa rekrutacja na kurs tańca w ramach projektu grantowego pn. „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE”  w tym przedsięwzięcia pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chodczu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Nabór trwa do 26 lutego br.!!!!

Liczba miejsc na kurs – 30 osób

Czas trwania kursu – 94 h

 

Harmonogram zajęć: marzec – sierpień 2021 r.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w kursie, zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z Regulaminem rekrutacji.

 

 

wsg