Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 marca 2021r. godz. 8:30 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Analiza zgodności wydatków funduszy sołeckich.
2. Terminowość zwrotu odsetek kapitałowych i dotacji za rok 2020.
3. Analiza zadłużenia gminy i prawidłowości spłaty zadłużenia.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 marca 2020r. godz. 8:30 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2020r.
2. Rozpatrzenie wniosków i petycji skierowanych do Komisji.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Roman Łuczak