Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ma zaszczyt zaprosić Państwa na 40-edycję imprezy wystawienniczo-targowej Dni Otwartych Drzwi – Targi Ogólnorolne. Tegoroczne targi odbędą 1 i 2 czerwca br. w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Zarzeczewie.

Więcej informacji TUTAJ

Osoby niepełnosprawne z terenu Miasta i Gminy Chodecz, które chcą uczestniczyć w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. mogą skorzystać z bezpłatnego dowozu do lokalu wyborczego.

Zgłoszenia od osób zainteresowanych przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu (pokój nr 2) lub telefonicznie pod nr 542848070 do dnia 24 maja br. do godz. 15:30.

Burmistrz Chodcza

Jarosław Grabczyński

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506, z późn. zm.) zwołuję X sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 28 maja 2019 roku godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

W związku z przedłużeniem terminu przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie do końca maja 2019 r. pracownicy ODR Biuro Kowal będą pełnić dyżury w dniach 20 i 27 maja 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu w godz. od 8 do 14 w pok. nr 19 ( piętro).

Zapraszamy zainteresowanych rolników.

Kierownik Biura

Grzegorz Bet

HARMONOGRAM SZCZEPIENIA PSÓW P/WŚCIEKLIŹNIE NA ROK 2019

szczegóły w załaczniku ->plik do pobrania