Burmistrz Chodcza zaprasza wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz – również rolników - na spotkanie informacyjne dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem dofinansowania z środków zewnętrznych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 9 października 2019 roku o godz. 18.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu (sala konferencyjna – I piętro).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie.

Czy urodziłaś się w latach 1950-1969?

Zbadaj się i zyskaj spokój! Zachęć do badania bliskie osoby w podobnym wieku.

LUX MED po raz kolejny  zaprasza Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ.

W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

  • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
  • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie oczekiwała na Panie w miejscowości:

Chodecz – 25 października 2019 w godzinach od 8.00 do 15.00 przy Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Apis, ul. Kaliska 11

 

Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty.

Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego. Prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 października 2019r. godz. 14:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji.
2. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Roman Łuczak

Informujemy, że z dniem 9 października 2019 roku zostaje uruchomione Targowisko Miejskie w Chodczu przy Alei Zwycięstwa.

Przypominamy, że Miasto i Gmina Chodecz otrzymała dofinansowanie na realizację niniejszego zadania pn.: „Budowa targowiska w Chodczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Od dnia 03 października w sali konferencyjnej UMiG w Chodczu, ul. Kaliska 2 w godz. od 8 do 15 będą wydawane protokoły strat spowodowanych klęską suszy w 2019 r. Protokół odbiera wnioskodawca osobiście za okazaniem dowodu osobistego bądź inna osoba posiadająca stosowne upoważnienie.