zabawy na wodzie

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

Stowarzyszenie WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 3 lipca do 24 lipca 2024r. do godz. 15:00

Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu aktualizacji dokumentu Strategii interesariuszom (mieszkańcom, gminom i ich związkom oraz partnerom społecznym i gospodarczym) oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących projektu aktualizacji dokumentu Strategii.

Więcej infornmacji na stronie WŁOF

"Wakacje na wsi #odkrywam" - konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży

"Wakacje na wsi #odkrywam". Trwa konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży" - Trwa nabór zgłoszeń w ramach drugiej edycji konkursu fotograficznego pn. „Wakacje na wsi #odkrywam", organizowanego przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (NIKIDW)

https://granty.pl/524082/

Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach wiekowych:
– uczniowie szkół podstawowych z klas 1-3;
– uczniowie szkół podstawowych z klas 4-8;
– uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Jeden uczestnik może zgłosić jedną fotografię. Fotografie mogą być wykonane za pomocą telefonu lub dowolnego aparatu fotograficznego.

Zdjęcia mogą prezentować: przyrodę, zabytki, wioski tematyczne, zagrody edukacyjne, muzea i izby pamięci, tradycje i obrzędy oraz wszelkie inne atrakcje turystyczne, które można znaleźć na obszarach wiejskich.

Termin przesyłania prac konkursowych upływa 30 czerwca 2026 r.

Dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego

Trwa nabór wniosków o przyznanie dopłat z tytułu zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wnioski przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Nabór potrwa do 10 lipca br.

https://granty.pl/523993/

ARiMR przypomina zasady dotyczące rejestracji drobiu

Osoby, które utrzymują drób wyłącznie na własne potrzeby, nie muszą go rejestrować.

Przypominamy, że aby zarejestrować hodowlę drobiu w ARiMR, najpierw trzeba uzyskać numer zatwierdzenia (Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny) nadawany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Jeżeli lekarz uzna, że hodowla nie spełnia warunków do przyznania jej numeru WNI np. jest zbyt mała, wówczas nie nada go. To oznacza, że taka hodowla nie zostanie zarejestrowana w systemie IRZ prowadzonym przez ARiMR.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/utrzymywanie-drobiu-na-wlasne-potrzeby--warunki-zwolnienia-z-rejestracji