W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju odwołujemy komputerowe badanie wzroku, które miało mieć miejsce w Urzędzie dnia 9 kwietnia 2020r.

Przedsiębiorcy działający przed 1 lutego br. w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, po spełnieniu odpowiednich warunków, będą mogli skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS przez okres 3 miesięcy (za marzec, kwiecień, maj). Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. W tym celu niezbędne będzie złożenie odpowiedniego wniosku do ZUS.

Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodczu proszeni są o zakładanie kont bankowych – ponieważ Bank Spółdzielczy w Lubrańcu Oddział w Chodczu nie będzie realizował wypłat gotówkowych zasiłków na tzw. odcinki. Osoby posiadające już konto, a pobierające zasiłki na tzw. odcinek lub listę - muszą poinformować Ośrodek i podać nr konta, na który świadczenia będą mogły być przekazywane.

 

Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chodczu.

Od 1 kwietnia 2020r. zmianie ulegną numery kont bankowych.

Santander Bank Polska S.A
ul. Aleja Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

konta UMiG Chodecz:

konto podstawowe Gminy
69 1090 1519 0000 0001 4459 5642

gospodarka odpadami komunalnymi
14 1090 1519 0000 0001 4459 5662

W związku z licznymi zapytaniami Mieszkańców oraz publikacjami w mediach, opierając się na oficjalnych danych uzyskanych od Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku informuję, że kwarantanną domową przed wirusem SARS-CoV-2 w Mieście i Gminie Chodecz na dzień 20 marca 2020 r. godz. 12:00 objęto siedmiu Mieszkańców.