odr

u

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie UE oraz wprowadzonymi i przyszłymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce, w celu zminimalizowania możliwych do wystąpienia negatywnych skutków zawiesza się działanie projektu wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”.

Niniejszy komunikat obowiązuje do odwołania i może ulec zmianom.

Burmistrz Chodcza informuje, że rolnicy, którzy złożyli wniosek w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”,
są zobowiązani do dostarczenia zebranych opadów, na własny koszt, na miejscowy PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) znajdujący się w Mielnie gm. Chodecz.
Odpady będą przyjmowane od 4 maja 2020r. do 30 czerwca 2020r., w każdy poniedziałek i wtorek od godz.7:00 do 15:00

Odpady przekazane do punktu zbierania odpadów w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, powinny być oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione innej zawartości oraz posegregowane według kategorii, w przeciwnym razie nie zostaną przyjęte.

sport