Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 marca 2020r. godz. 13:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Zmiany do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2020r.
2. Opiniowanie uchwał na sesję.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 marca 2020r. godz. 11:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Analiza materiałów na sesję, opiniowanie uchwał.
2. Rozpatrywanie korespondencji skierowanej do Komisji.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej
i Ochrony Środowiska

Ewa Kwiatkowska

20200308 181305W tym szczególnym dniu
życzymy wszystkim kobietom
aby nigdy nie opuszczała ich
pogoda ducha i dobry nastrój.
Szczęścia, uśmiechu, dużo radości oraz
spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń.

seniorMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu w ramach programu wieloletniego "Senior+" Edycja 2020w ramach którego gminy mogły ubiegać się o dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek (tj. klubów seniora) w 2020 roku.

Naszej Gminie w ramach modułu 2 została przyznana dotacja w wysokości 84 848,00 zł.

Lista wszystkich beneficjentów dostępna jest pod adresem: http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/466

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Chodecz rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Program realizowany będzie ze środków budżetu Miasta i Gminy Chodecz oraz z dotacji pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Nabór wniosków potrwa do 31 maja 2020 r.

Wnioski należy składać w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, pokój nr 2.

Wniosek do pobrania TUTAJ (PDF) i TUTAJ (Word)