Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 06 marca 2020r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Omówienie instytucji Skargi oraz Wniosku jako przedmiotu działania Komisji.
2. Rozpatrzenie wniosków i petycji skierowanych do Komisji.
3. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Roman Łuczak

Więcej informacji dostępnych na stronie: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/beda-zmiany-w-programie-czyste-powietrze

Na podstawie art. 4b ust. 1 oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), uchwały Nr XIV/100/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Chodecz i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami i uchwały Nr XIII/89/19 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Chodecz, ogłasza się konsultacje społeczne w celu uzyskania opinii mieszkańców Miasta Chodecz i sołectwa Lubieniec w przedmiocie proponowanych zmian granic administracyjnych miasta Chodecz, polegających na włączeniu w granice miasta części przyległych z obrębu ewidencyjnego Lubieniec obszar o powierzchni 30,8638 ha.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Chodecz
 
Na podstawie art. 4b ust. 1 oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), uchwały Nr XIV/101/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Chodecz i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami i uchwały Nr XIII/89/19 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Chodecz, ogłasza się konsultacje społeczne w celu uzyskania opinii mieszkańców Miasta Chodecz i sołectwa Chodeczek w przedmiocie proponowanych zmian granic administracyjnych miasta Chodecz, polegających na włączeniu w granice miasta części przyległych z obrębu ewidencyjnego Chodeczek obszar o powierzchni 20,2957 ha. 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 luty 2020r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Proponowana tematyka posiedzenia.

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Rolnej i Infrastruktury Technicznej

Wiesław Feliniak