Ruszyła nowa edycja programu „Moja Woda" z dotacjami do 6 tys. zł

https://samorzad.pap.pl/kategoria/srodowisko/ruszyla-nowa-edycja-programu-moja-woda-z-dotacjami-do-6-tys-zl

Sprzedaż samochodu strażackiego

Burmistrz Chodcza ogłasza przetarg nieograniczony (licytację ustną) na sprzedaż samochodu strażackiego marki STAR 266.

Więcej informacji TUTAJ

LV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Chodczu

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40 z późn. zm.) zwołuję LV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 09 sierpnia 2023 roku godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

Informacja dot. wniosków suszowych 2023

W nawiązaniu do pisma Zastępcy Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa z dnia 28 lipca 2023 r. prosimy wszystkich rolników, którzy złożyli wnioski o oszacowanie szkód w wyniku suszy o dostarczenie kserokopii wniosku o płatności bezpośrednie z ARiMR oraz aktualnej polisy OC, o ile uprawy były ubezpieczone.

Nadzwyczajne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 03 sierpnia 2023r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki