Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 maja 2023r. godz. 10:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Proponowana tematyka posiedzenia.

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Rolnej i Infrastruktury

Wiesław Feliniak

"Świetlice wiejskie – co się tutaj dzieje?" – Konkurs dla KGW

Konkurs jest skierowany do kół gospodyń wiejskich z terenu województwa kujawsko-pomorskiego prowadzących swoją działalność w świetlicach wiejskich.

Celem konkursu jest promocja działalności kół gospodyń wiejskich w prowadzonych przez nie świetlicach wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim oraz wyłonienie najlepszych koncepcji rozwoju działalności kół gospodyń wiejskich w 2023 roku. Zaplanowane przez koła gospodyń wiejskich działania promocyjne muszą być związane z organizacją w terminie 1 czerwca – 15 września 2023 r. wydarzeń aktywizujących społeczność lokalną,  służących zaspokajaniu społecznych i kulturalnych potrzeb mieszkańców wsi, równocześnie przyczyniających się do podniesienia atrakcyjności danej miejscowości. Zgłoszenia na konkurs w imieniu koła gospodyń wiejskich musi dokonać wójt/burmistrz gminy na terenie której znajduje się dane koło gospodyń wiejskich.  Na laureatów konkursu czeka sześć atrakcyjnych nagród finansowych o łącznej wysokości 21.000 zł.

Więcej informacji na stronie: https://kolagospodynwiejskich.org/2023/05/04/swietlice-wiejskie-co-sie-tutaj-dzieje-konkurs-dla-kgw/

Ruszył nabór w programie „Moja Mała Ojczyzna"; do wzięcia do 40 tys. zł

Rozpoczął się nabór w programie Fundacji BGK „Moja Mała Ojczyzna". Dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł mogą otrzymać gminy do 100 tys. mieszkańców.

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego ogłosiła nabór wniosków w siódmej edycji konkursu „Moja Mała Ojczyzna". Dofinansowanie otrzyma 60 najlepszych projektów. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości do 40 tys. zł. Konkurs przeznaczony jest dla gmin do 100 tys. mieszkańców oraz innych podmiotów prowadzących działalność w takich gminach, np. bibliotek, domów kultury, czy kół gospodyń wiejskich zarejestrowanych ARiMR.

Zgodnie z regulaminem środki można przeznaczyć m.in. na poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców; upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych; wsparcie infrastruktury placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. Projekty zgłoszone do konkursu powinny być zrealizowane w terminie od 02.01.2024 r. do 31.08.2024 r.

Więcej informacji na stronie:

https://samorzad.pap.pl/kategoria/bgk-dla-samorzadow/ruszyl-nabor-w-programie-moja-mala-ojczyzna-do-wziecia-do-40-tys-zl

https://www.fundacja.bgk.pl/moja-mala-ojczyzna-startujemy-z-vii-edycja/

Granty dla OSP - wystartował program „ORLEN dla Strażaków"

Fundacja Orlen ogłosiła nabór wniosków w programie grantowym „ORLEN dla Strażaków". W puli są 3 mln zł. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz wyposażenie osobiste strażaków.

Pieniądze można przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu przeciwpożarowego, sprzętu ratownictwa medycznego, sprzętu łączności oraz wyposażenia osobistego strażaków. Pieniędzy nie można wydać na bieżącą działalność jednostki wynagrodzenia oraz bezpośrednią pomoc finansową. Środków nie można przeznaczyć na refundację działań, które zostały już zrealizowane.

Projekt, którego dotyczy wniosek złożony w programie, musi być zrealizowany w okresie pomiędzy 02.11.2023 r. a 30.04.2024 r.

Wnioski można składać do 24 lipca za pośrednictwem elektronicznego formularza.

Więcej informacji na stronie: https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/wystartowal-program-orlen-dla-strazakow-sa-granty-dla-osp-dokumenty

Bezpłatne indywidualne konsultacje o funduszach europejskich dotyczące m.in:

  • szkoleń dla MŚP z obszaru cyfryzacji;
  • szkoleń dla przedsiębiorców i ich pracowników;
  • pomocy finansowej na założenie działalności gospodarczej;
  • preferencyjnych europejskich pożyczek dla MŚP;
  • wsparcie dla firm w ścieżce SMART;
  • założenia programu regionalnego na lata 2021-2027.

Gmina Miasto Kowal

Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim