Get Adobe Flash player

Obwieszczenie Burmistrza Chodcza – Wybory do PE.

Miasto i Gmina Chodecz

Harmonogram wywozu odpadów

Harmonogram wywozu odpadów II kw. 2014

Życzenia Świąteczne

posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 kwietnia 2014r. tj. środa godz. 13:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Czytaj więcej

Obrady XLI sesji Rady Miejskiej w Chodczu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) zwołuję obrady XLI sesji Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 24 kwietnia 2014r. tj. czwartek godz. 10:00 które odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2.

Czytaj więcej

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 kwietnia 2014r. tj. środa godz. 13:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Tematyka posiedzenia:

1. Zmiany do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2014.
2. Analiza projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Chodecz 2014”.
3. Sprawy bieżące.
 
Proszę o udział w posiedzeniu komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Kazimierz Powietrzyński

Posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 kwietnia 2014r. tj. czwartek godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej wraz z sołtysami Gminy Chodecz.

Proponowana tematyka posiedzenia.

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych – rozdysponowanie gruzu na sołectwa.
2. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu komisji.

Przewodniczący Komisji Rolnej
i Infrastruktury Technicznej

Wiesław Feliniak