Get Adobe Flash player

GŁOSUJ NA CHODECZ!!!

Zapraszamy Was do akcji, której celem będzie budowa 40 Podwórek NIVEA. Te Rodzinne Miejsca Zabaw to idealny sposób na integracje i spędzanie czasu dla rodziców i ich pociech.

Głosować można pod TYM adresem.

DZIEŃ SAMORZĄDOWCA

Z okazji Dnia Samorządowca życzymy wszystkim Pracownikom Samorządowym, Radnym i Sołtysom pomyślności i sukcesów w realizacji zadań samorządowych.
Dzięki zaangażowaniu i codziennej pracy na rzecz lokalnych wspólnot przyczyniają się Państwo do poprawy warunków życia naszych mieszkańców i pozytywnych zmian w naszej gminie.
Życzymy Państwu dalszych sukcesów zawodowych i samych radosnych dni w życiu osobistym, oraz aby Wasze wysiłki były zawsze zauważane i doceniane przez mieszkańców.

UMOWA RAMOWA PODPISANA !!!

Szanowni Państwo z radością informujemy, iż dnia 19 maja 2016 r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki podpisało umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Umowę w imieniu Stowarzyszenia podpisał Prezes Zarządu Roman Nowakowski i Wiceprezes Zarządu Hanna Piastowska, a w imieniu Zarządu Województwa Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Sławomir Kopyść – członek zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Czytaj więcej

II PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH I OBCHODY DNIA MATKI CHODECZ 2016

Burmistrz Chodcza, OSP Chodecz oraz Rada Rodziców serdecznie zapraszają na II Przegląd Orkiestr Dętych połączony z obchodami Dnia Matki.

UWAGA ROLNICY

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu informuje, że w dniach 23, 24 i 25 maja 2016r. od godz. 8:00 do 15:00 w Urzędzie (sala konferencyjna)
rolnicy, którzy zgłosili straty w uprawach rolnych spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania w 2016 r. proszeni są o podpisanie protokołów strat.

Prosimy o zachowanie określonego terminu.

CZYSTOŚĆ WOKÓŁ CMENTARZA

Prace porządkowe w okolicach cmentarza dobiegają końca. Usunięto zbyteczne zarośla, betonowe pomniki nagrobne, opakowania zniczy, sztuczne kwiaty… Niezliczona ilość śmieci, jaką tam wyrzucono nadal przeraża: swoim ogromem i kosztami ich utylizacji. Za kilka dni rozpoczną się tam prace związane z nasadzeniami krzewów płożących, które w niedługim czasie utworzą trwałą, zieloną okrywę skarpy.

Samorząd Chodcza zwraca się z apelem

Szanowni Państwo.

Cmentarz w naszej kulturze stanowi miejsce szczególne, otaczane czcią i pamięcią. Każda kultura otacza miejsca pochówku należną czcią i szacunkiem, a dbałość o nekropolie i ich otoczenie  świadczy o poziomie rozwoju kultury społeczeństwa.

Niestety, Samorząd Chodcza stwierdza z wielką przykrością, że jest grupa mieszkańców przecząca swymi czynami temu poszanowaniu. Wynikiem ich działań jest zaśmiecenie cmentarza i terenów przyległych. W ostatnich tygodniach, jak z pewnością Państwo zauważyliście, wykonano wręcz syzyfową pracę oczyszczenia skarpy w kierunku jeziora ze śmieci cmentarnych. Obecnie, wyrzucanie odpadów poza wysypiskami jest nieodpowiedzialne, a poza tym podlega karom pieniężnym. Na cmentarzu są dwa wyznaczone śmietniki, po obydwu krańcach nekropolii.

Usuwanie odpadów jest olbrzymim kosztem dla samorządu, a tym samym wydane fundusze nie będą mogły być przeznaczone na inne ważne cele, jak chociażby kultura czy remonty obiektów publicznych.

Dlatego Samorząd Chodcza zwraca się z apelem o traktowanie cmentarza i jego okolicy z należnym szacunkiem, zaprzestania karygodnych praktyk polegających na zaśmiecaniu i uszanowanie ciężkiej pracy i dużych nakładów finansowych jakie włożono w uprzątnięcie przycmentarnej skarpy.

Prosimy również, aby nikt nie był obojętny na naganne zachowanie naszych sąsiadów, krewnych czy znajomych: zwróćmy uwagę, kiedy śmieci są wyrzucane w niewłaściwe miejsca. Tylko powszechny sprzeciw wobec takich praktyk może przynieść pożądany efekt.

Samorząd Chodcza

RUSZYŁA XV EDYCJA PROGRAMU STYPENDIA POMOSTOWE

Celem programu jest wspieranie młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na pierwszym roku dziennych studiów I stopnia lub pierwszym roku dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych.

Nabór stypendystów odbywać się będzie ściśle wg zasad określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2016/2017.

Więcej informacji na stronie www.stypendia-pomostowe.pl