Get Adobe Flash player

SASJA NADZWYCZAJNA

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 , późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną XXIX sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 04 maja 2017 roku godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:
Czytaj więcej

OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3-MAJA

 

ŚWIĘTO MAJOWE ZAPROSZENIE

Zaproszenie na spotkanie autorskie

Miejsko-Gminna Biblioteka publiczna w Chodczu zaprasza dzieci i młodzież na spotkanie autorskie.

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Duninowska 8 informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej

Gmina Chodecz 24 kwi 09:00 – 24 kwi 15:00 odbiorcy zasilni ze stacji: Sobiczewy 1

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Chodczu

Zawiadomienie sesja w dn. 27.04.2017r.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Zawiadomienie Komisja Budżetu i Finansów