Get Adobe Flash player

INFORMACJA

INFORMUJĘ, ŻE LOSOWANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH MIASTA I GMINY CHODECZ ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU O GODZINIE 9:00 W POKOJU NR 10.

Pełnomocnik ds. Wyborów
Benedykt Nowakowski

Posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 października 2014r. tj. wtorek godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Opinia w sprawie projektu uchwały dotyczącej obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015r.
2. Sprawy bieżące.

INFORMACJA

INFORMUJĘ, ŻE ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH MIASTA I GMINY CHODECZ ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE DO DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU DO GODZIN URZĘDOWANIA URZĘDU MIASTA I GMINY TJ. DO GODZINY  15:15.

Pełnomocnik ds. Wyborów
Benedykt Nowakowski

Posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Konsultacje społeczne.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo – Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194”

Plakat konsultacje 1 DW 269 Chodecz