Get Adobe Flash player

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Uprzejmie  zawiadamiam,  że  w  dniu   02 listopada   2016r.  godzina  14:00 w  pokoju nr 10  Urzędu  Miasta  i  Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie  Komisji  Oświaty,  Zdrowia,  Kultury  i  Sportu.

Przewidywany  porządek  posiedzenia:

1.  Omówienie wyników egzaminów  klas VI  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w SZPO Chodecz  w roku szkolnym 2015/2016.

2.  Informacja o osiągnięciach uczniów w SZPO Chodecz – konkursy przedmiotowe, sportowe, olimpiady itp. za poprzedni rok szkolny.

3.  Przegląd  stanu technicznego obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz.

4.  Sprawy bieżące .

Proszę  o niezawodne przybycie i udział w posiedzeniu komisji.

Przewodniczący

Komisji Oświaty, Zdrowia,

Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński

Apel Służby Celnej

ULOTKA

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Duninowska 8 informuje o planowanych przerwach w dostawie energii:

Okres wyłączenia
24 paź 12:00 – 24 paź 13:00 odbiorcy zasilani ze stacji Chodecz Apteczna
25 paź 09:00 – 25 paź 10:00 odbiorcy zasilani ze stacji Chodecz 3
25 paź 12:00 – 25 paź 13:00 odbiorcy zasilani ze stacji Gawin 1
26 paź 08:00 – 26 paź 12:00 odbiorcy zasilani ze stacji Chodecz Oczyszczalnia
26 paź 09:00 – 26 paź 16:00 odbiorcy zasilani ze st. Chodecz 4
28 paź 08:00 – 28 paź 14:00 odbiorcy zasilani ze stacji Trzeszczon 1

Uwaga rolnicy

Państwowy Instytut Weterynaryjny -Państwowy Instytut Badawczy przygotował film edukacyjny pt. „Afrykański Pomór Świń – zasady ochrony przed chorobą”. Dla zainteresowanych zamieszczamy link do strony Instytutu, na której oprócz wspomnianego filmu  można znaleźć wiele informacji dotyczących ASF.

 

Strona PIW-PIB poświęcona ASF

Uwaga – inwentaryzacja dzików

W związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF), w dniach 20-25 października 2016 r., prowadzona będzie w regionie kujawsko-pomorskim inwentaryzacja dzików. Leśnicy proszą o ograniczenie w tym terminie wizyt w lesie i ostrożność na drogach.

Afrykański pomór świń (ASF) jest zakaźną i wysoce zaraźliwą chorobą wirusową świń domowych i dzików. Choroba nie jest groźna dla człowieka, ponieważ ludzie nie zarażają się wirusem ASF. Wystąpienie pomoru świń może być jednak przyczyną poważnych strat ekonomicznych, związanych z padnięciami zwierząt, wypłatami odszkodowań, kosztami zwalczania, a przede wszystkim, z wstrzymaniem obrotu oraz eksportu świń i wieprzowiny.

Choroby nie notowano jeszcze na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ponieważ przypadki i ogniska ASF zostały stwierdzone na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, konieczne jest dostosowanie naszego regionu do przepisów weterynaryjnych regulujących zagęszczenie dzików.

W związku z tym, w dniach 20-25 października 2016 r., we wszystkich nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu będzie prowadzona ocena liczebności dzików w lasach metodą pędzeń próbnych na 10 proc. powierzchni lasów.

Leśnicy proszą – w miarę możliwości – o przełożenie wizyt w lesie na inny termin i wzmożoną ostrożność podczas poruszania się pojazdami przez tereny leśne. Przemieszczająca się zwierzyna (nie tylko dziki) może stanowić zagrożenie dla ruchu.

Informacja dotycząca protokołów strat

Informujemy, że protokoły strat (susza 2016 r.) wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy wydawane są w Urzędzie Miasta  i Gminy  w Chodczu  w pokoju nr 15.

Wniosek razem z poświadczoną kopią protokołu strat należy złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe we Włocławku w terminie do  31 października 2016 roku.

 

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa w sprawie udzielenia pomocy.  Ogloszenie_Ministra_Rolnictwa_i_Rozwoju_Wsi-2.pdf

 

■  Szczegółowe informacje na stronie pomoc-kleskowa-w-2016-roku.html