Get Adobe Flash player

GŁOSUJ NA CHODECZ!!!

Zapraszamy Was do akcji, której celem będzie budowa 40 Podwórek NIVEA. Te Rodzinne Miejsca Zabaw to idealny sposób na integracje i spędzanie czasu dla rodziców i ich pociech.

Głosować można pod TYM adresem.

NOC KUPAŁY

PIKNIK W ZALESIU – FOTORELACJA

W dniu 23 czerwca 2016 roku przy szkole w Zalesiu odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez Sołectwo Zalesie, Sołectwo Kublowo oraz OSP Zalesie.
Na przybyłych gości czekały liczne atrakcje, organizatorzy przygotowali zawody w przeciąganiu liny, quiz dla nauczycieli i poczęstunek dla dzieci.

RODZINA 500+ – FOTORELACJA

W ramach kampanii promocyjnej rządowego programu Rodzina 500+, w-ce Wojewoda Pan Józef Ramlau oraz pracownicy Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z Bydgoszczy odwiedzili w miniony wtorek, tj. 21.06.2016 naszą gminę.
Na spotkaniu, które odbyło się na hali sportowej w Chodczu przekazali istotne informacje dotyczące programu. Zainteresowani mogli osobiście zadawać pytania pracownikom Urzędu Wojewódzkiego w BUSIE-500+ zaparkowanym przed halą sportową. Z okazji wizyty Wojewody, młodzież z Samorządowego Zespołu Placówek Oświatowych rozegrała mecz o Puchar Wojewody Kujawsko Pomorskiego.

STAROSTA OGŁASZA PRZETARG

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, wpisanej do rejestru zabytków.

Więcej informacji na stronie: http://wloclawski.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/94134/i_przetarg_ustny_nieograniczony_na_sprzedaz_nieruchomosci_grunto

OBRADY XVI SESJI RADY MIEJSKIEJ

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) zwołuję XVI sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 23 czerwca 2016 roku godz. 10:00 w sali – remizy OSP Chodecz, ulica Leśna 2/4.

Proponowany porządek obrad.

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

Burmistrz Chodcza

informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, na okres 21 dni wywieszony został wykaz obejmujący lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie, położone w Chodczu przy ulicy Warneńczyka i Alei Zwycięstwa, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

NOWY TERMIN UISZCZANIA OPŁATY ZA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XIV/108/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 31 marca 2016 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnieść do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc tj. za m-c czerwiec do 30 czerwca , za m-c lipiec do 31 lipca itd.