Get Adobe Flash player

Uwaga !

Zaproszenie na XLV sesję Rady Miejskiej w Chodczu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XLV sesję Rady Miejskiej w Chodczu w dniu 29 lipca 2014r. tj. wtorek godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2.

Czytaj więcej

Harmonogram wywozu odpadów III kwartał

Czytaj więcej

Szalony piknik moto-rowerowy

SOŁECTWO BRZYSZEWO

serdecznie zaprasza

na

SZALONY PIKNIK

MOTO-ROWEROWY”

Czytaj więcej

Zdobyliśmy fundusze na odbudowę dróg gminnych.

Burmistrz Chodcza informuje, że w odpowiedzi na złożone przez Urząd Miasta i Gminy w Chodczu wnioski na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie w dniu 17-07-2014r. otrzymaliśmy dotację w wysokości 896 tysięcy złotych. Dotacja dotyczy przebudowy dróg gminnych Wola Adamowa – Nowiny oraz Sobiczewy – Brzyszewo.

Posiedzenie Komisji

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 lipca 2014r. tj. wtorek godz. 8:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji.

Tematyka posiedzenia;

Czytaj więcej

Wybory samorządowe 2014

Uprzejmie informujemy, że na stronie Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl w zakładce Aktualności zamieszczone zostały materiały i dokumenty wyborcze dotyczące wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2014 r.

Jako pierwsze materiały Państwowa Komisja Wyborcza wydała informacje o tworzeniu komitetów wyborczych przez:
1) partie polityczne
2) koalicje partii
3) stowarzyszenia lub organizacje społeczne
4) wyborców.

Komitet wyborczy wyborców może mieć zamiar zgłoszenia kandydatów:
1) w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu (wzory formularzy 1, 2, 3)
2) tylko w jednym województwie (rady miast na prawach powiatu, rady powiatów, kilka rad gmin w jednym województwie, jeden sejmik (wzory formularzy 4, 5, 6, 7, 8 )
3) w więcej niż jednym województwie (wzory formularzy 9, 10, 8).