Get Adobe Flash player

SYSTEM MONITORINGU SUSZY ROLNICZEJ

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zamieścił i na bieżąco aktualizuje monitoring suszy. Jest on dostępny pod adresem:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0418063/

INFORMACJA

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR we Włocławku informuje, że w związku z realizacją kontroli metodą FOTO na terenie Miasta i Gminy Chodecz, zaplanowanie spotkanie z beneficjentami płatności bezpośrednich, które odbędzie się 06-10-2016r. (czwartek) o godzinie 10:00 w siedzibie Biura Powiatowego ARiMR ul. Ogniowa 7A, 87-800 Włocławek.

Prosimy rolników korzystających z płatności bezpośrednich o udział w organizowanym spotkaniu.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

W związku z programem monitoringu siedlisk przyrodniczych, stanowiącym element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, informujemy właścicieli gruntów leśnych, nieleśnych i wód, że na ich terenach będą przeprowadzane, przez osoby upoważnione, obserwacje i pomiary, które posłużą do oceny stanu zachowania siedlisk przyrodniczych.

Prace terenowe prowadzone będą od 2016 do 2018 roku, od marca do października na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Właściciele gruntów proszeni są o umożliwienie prowadzenia obserwacji.

http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-przyrody

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA

W dniu 21.09.2016 roku dzieci i młodzież z chodeckich szkół tj. Samorządowego Zespołu Placówek Oświatowych w Chodczu oraz Zespołu Szkół im. W. Reymonta w Chodczu brała udział w tradycyjnej, corocznej akcji „Sprzątanie Świata”. Jak cenna to inicjatywa pokazuje ilość śmieci zebranych na terenie naszego miasta. Cieszymy się z aktywnego, pełnego zapału udziału dzieci i młodzieży, w dbaniu o czystość naszego miasta. Niestety nasuwa się również smutna konkluzja, że takie akcje będą tak długo potrzebne dopóty, dopóki wszyscy nie zaczniemy dbać o czystość dookoła nas.

Czytaj więcej

DYŻUR PRACOWNIKÓW URZĘDU PRACY

W okresie od dnia 27 września 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku oraz w dniach 25, 26, 27 oraz 28 października w tutejszym urzędzie będzie świadczona obsługa osób bezrobotnych przez dyżurujących pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.

UWAGA ROLNICY!!!

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu informuje, że w dniach 26-30 września 2016r. w Urzędzie  w pokoju numer 15 rolnicy, którzy zgłosili straty w uprawach rolnych spowodowane suszą  proszeni są o podpisywanie protokołów strat. Prosimy o zachowanie określonego terminu.

PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

26 wrz 09:00 – 26 wrz 14:00
odbiorcy zasilani ze stacji Kromszewice 3

27 wrz 09:00 – 27 wrz 14:00
Łakno

27 wrz 10:00 – 27 wrz 13:00
stacja transformatorowa: Bodzanówek 1,2, Borzymie 1,2,3, Borzymowice 1,2,3, Brzyszewo 1 Przyborowo, Brzyszewo 5, Janowo 1,2, EW, Lubieniec 1,2,3,4, Ługowiska 1,2,3, Niemojewo 1,2,3,4, Niemojewo Wysypisko, Nowiny 5, Piotrowo, Sieroszewo, Siewiersk, Szczytno, Wola Adamowa 1,2,3, Ząbin 1,2,3,

29 wrz 09:00 – 29 wrz 14:00
Ignalin, Prosno, Gole

29 wrz 09:30 – 29 wrz 13:30
Niemojewo, Ługowiska, Lubieniec, Nowiny, Piotrowo odbiorcy zasilani ze stacji Piotrowo

30 wrz 09:00 – 30 wrz 14:00
Przysypka

POSIEDZENIE KOMITETU STERUJĄCEGO OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO

W dniu 21.09.2016 w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu  odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego, podczas którego został przedstawiony do zatwierdzenia projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego wraz z listą projektów proponowanych do realizacji w ramach RPO WK-P w latach 2014-2020.
W posiedzeniu wzięli udział Burmistrzowie, Wójtowie i przedstawiciele Gmin Baruchowo, Boniewo, Chodecz, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski i Lubraniec.