Get Adobe Flash player

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 24 września 2014r. tj. środa godz. 12:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej.

Proponowana tematyka posiedzenia:
 
1. Wyjaśnienie przez Kierownictwo PZU sprawy związanej z ubezpieczeniem NNW Dzieci i Młodzieży w SZPO w Chodczu.
2. Sprawy bieżące.

Uwaga – Opinia RIO

w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodczu o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Chodcza z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2013 rok.

Treść opinii RIO

Dyżur Rzecznika Konsumentów

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodczu informuje, iż w dniu 16 września 2014 roku o godzinie 16:15 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy pełnił będzie dyżur Rzecznik Konsumentów. Osoby zainteresowane zapraszamy.

Galeria zdjęć – Dożynki Chodecz 2014.

Zapraszamy do galerii zdjęć w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj więcej

Projekt „Powrót na rtnek pracy IV – czas na nowy start” współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie

XLVI sesja Rady Miejskiej w Chodczu

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję  XLVI  sesję Rady Miejskiej w Chodczu w dniu  21 sierpnia  2014r. tj. czwartek  godz. 19:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2.

Czytaj więcej