Get Adobe Flash player

Aktualna realizacja inwestycji.

1. Prace przy przebudowie drogi Sobiczewy- Brzyszewo osiągnęły półmetek. Dokonano korytowania drogi, wykonano przepusty pod drogami, dokonano regulacji istniejących przepustów oraz wykonano nowe. Aktualnie dowożony jest materiał na warstwę odsączając oraz podbudowę. Według zapewnień wykonawcy termin zakończenia prac przypadający na dzień 14 listopada nie jest zagrożony.

Czytaj więcej

XLIX sesja Rady Miejskiej w Chodczu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XLIX sesję Rady Miejskiej w Chodczu w dniu 06 listopada 2014r. tj. czwartek godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2.

Czytaj więcej

Posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 4 listopada 2014r. tj. wtorek godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Czytaj więcej

Spotkanie mieszkańców miasta Chodcza z udziałem władz samorządowych.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 30 października 2014 roku tj. Czwartek godz. 17:00 w sali konferencyjnej urzędu miasta i gminy Chodecz odbędzie się spotkanie mieszkańców miasta Chodcza z udziałem władz samorządowych.

Tematyka spotkania:

Czytaj więcej

Koncert 9 listopada.

9 listopada 2014 roku zapraszamy do Remizy OSP w Chodczu
na uroczyste obchody Święta Odzyskania Niepodległości.
Gwiazdą wieczoru będzie Krystyna Giżowska.

Plakat

Obrady XLVIII sesji Rady Miejskiej w Chodczu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XLVIII sesję Rady Miejskiej w Chodczu w dniu 28 października 2014r. tj. wtorek godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2.

Czytaj więcej