Get Adobe Flash player

NOWE WYPOSAŻENIE DLA OSP CHODECZ

W dniu 11 grudnia 2017 r odbyło się uroczyste przekazanie przez przedstawicieli Starostwa Powiatowego oraz Burmistrza Chodcza sprzętu dla OSP Chodecz zakupionego z dotacji celowej Budżetu Powiatu oraz budżetu Miasta i Gminy. W uroczystości przekazania uczestniczyła Radna Powiatu Pani Jadwiga Fijałkowska wraz z delegacją z wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego oraz Burmistrz Chodcza. Na ręce Pana Jana Buczkowskiego Prezesa OSP Chodecz przekazano sprzęt o wartości 3.322,50 Zł. Przekazany sprzęt to: ładowarka do latarek i radiotelefonu zamontowana na samochodzie strażackim MAN, miernik detektor, CO 2 PAC5500, parawan ochronny GT-020. Przekazany sprzęt przyczyni się do usprawnienia realizacji zadań bojowych jednostki OSP.

 

Uwaga – przerwa w dostawie wody

Afrykański Pomór Świń (ASF)

W związku z wykryciem nowych ognisk ASF w odległości zaledwie  91 kilometrów od granic powiatu włocławskiego przypominamy o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji z celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się choroby.

apel do hodowców trzody chlewnej

Uwaga_ASF_schemat

Strona Głównego Inspektoratu Weterynarii poświęcona ASF

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w perspektywie finansowej 2014-2020”

belka loga e4501

Artykuł poświęcony działalności LGD Dorzecza Zgłowiączki

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadomienie Komisja Rewizyjna

II CHODECKI BIEG CHARYTATYWNY