Get Adobe Flash player

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Uprzejmie  zawiadamiam,  że  w  dniu   09  grudnia  2016r.  godzina  13:30 w  pokoju nr 10 Urzędu  Miasta  i  Gminy Chodecz  odbędzie się posiedzenie  Komisji  Oświaty,  Zdrowia,  Kultury  i  Sportu.

Przewidywany  porządek  posiedzenia:

1.  Sprawy dotyczące promocji Miasta i Gminy Chodecz.

2.  Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2017r. z uwzględnieniem spraw dotyczących kultury, oświaty i sportu.

3.  Sprawy bieżące :

- rozpatrzenie pism  dotyczących  oświaty.

Proszę  o niezawodne przybycie i udział w posiedzeniu komisji.

 

 

Przewodniczący

Komisji Oświaty, Zdrowia,

Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński

Pierwsze efekty działań w sprawie modernizacji drogi wojewówdzkiej

Działania Burmistrza Chodcza w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej 269  Szczerkowo –Kowal, przynoszą pierwsze efekty. Pierwszym z nich będzie wycinka drzew rosnących przy jezdni,  na usuniecie których uzyskano akceptację Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.  O dalszych działaniach związanych z tak bardzo oczekiwana przez mieszkańców Chodcza przebudową drogi wojewódzkiej będziemy informować. Wszyscy mamy nadzieję, że starania władz gminy przyniosą oczekiwany efekt i wreszcie doczekamy poprawy komfortu i bezpieczeństwa na tak ważnej dla naszej gminy drodze.

 

 

MIKOŁAJE NA CHODECKICH ULICACH

Tradycyjnie 06 grudnia dzieci i młodzież wraz z nauczycielami z Samorządowego Zespołu Placówek Oświatowych w Chodczu udali się z najlepszymi życzeniami świątecznymi do miejscowych instytucji. Corocznie dzieci  w przebraniach Mikołajów, Śnieżynek, Elfów czy Reniferów biorą udział w Biegu Mikołaja, aby z dźwiękami dzwonków i uśmiechem na twarzy móc złożyć serdeczne życzenia świąteczne. Nawet chłód nie przeszkodził, a każdemu dopisywał dobry humor oraz wiele radości.

I CHODECKI BIEG CHARYTATYWNY

Bardzo pilna informacja dla rolników

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu uprzejmie informuje, że w dniach  01, 02, 05  grudnia 2016 r. (czwartek, piątek, poniedziałek) od godz.  8:00   do  15:30  w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz – pokój nr 15, będą wydawane  kopie protokołów strat spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania i suszą  w 2016 r., po okazaniu przez rolników posiadanych oryginałów  protokołów strat.

Prosimy o jak najszybszy odbiór powyższych protokołów, celem załączenia ich do wniosku o udzielenie pomocy finansowej składanym  do  ARiMR w terminie do  05 grudnia 2016 r.

Druk wniosku - można pobrać ze strony internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, lub w tut. Urzędzie, pok. nr 15.

 

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Duninowska 8 informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej:

Okres wyłączenia
29 lis 09:00 – 29 lis 13:00 odbiorcy zasilnia ze stacji Łania 2
28 lis 08:00 – 28 lis 14:00 odbiorcy zasilani ze stacji Łania 1
29 lis 08:00 – 29 lis 15:00 odbiorcy zasilani ze stacji Wola Adamowa 2 obwód 100