Get Adobe Flash player

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W IV KWARTALE 2015R

Harmonogram

PLAC KOŚCIUSZKI W NOWEJ ODSŁONIE

Jeszcze nie wszystko jest widoczne, jednak pierwsze prace ruszyły sprawnie. Dzisiaj rozpoczął się remont Placu Kościuszki na odcinku od Alei Zwycięstwa do ulicy Władysława Warneńczyka. Po stronie przeciwległej do przystanku autobusowego zostanie wymieniona nawierzchnia chodnika: znikną stare płyty chodnikowe, a zastąpi je kostka polbrukowa. Prace brukarskie już niebawem zostaną uzupełnione robotami drogowymi: na wspomnianym odcinku zostanie wykonana nowa wylewka asfaltowa.

Wykonawcami prac są Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. oraz Molewski sp. z o.o.

POSIEDZENIE ZESPOŁU D/S ŁAWNIKÓW

Zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/53/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników i pełnieniu funkcji przewodniczącego tego zespołu, zwołuję posiedzenie na dzień 16 października 2015r. godz. 14:00 pokój nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.
Czytaj więcej

POSIEDZENIE KOMISJI STATUTOWEJ

Na podstawie uchwały Nr V/38/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 09 marca 2015r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Chodczu zwołuję pierwsze posiedzenie wyżej wymienionej Komisji na dzień 15 października 2015r. godz. 14:00, pokój nr 10.
Czytaj więcej

WIELOFUNDUSZOWA STRATEGIA NA LATA 2013- 2020

Zapraszamy mieszkańców gmin LGD (Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Kowal, Lubień Kujawski, Izbica Kujawska, Lubraniec, Lubanie, Włocławek i miasto Kowal) do biura LGD w Choceniu w celu konsultacji opracowywanej wielofunduszowej strategii na lata 2013- 2020.

Czytaj więcej

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

W dniu 5 października zarządzeniem Burmistrza Chodcza zostały powołane składy Obwodowych Komisji Wyborczych na teren miasta i gminy. Zostały one wyłonione na drodze losowania, gdyż Komitety Wyborcze zgłosiły więcej kandydatów niż było wolnych miejsc. Ośmioosobowe składy zostały uzupełnione o pracowników urzędu, tak zwanych operatorów d/s obsługi informatycznej. Wkrótce członkowie poszczególnych komisji wybiorą spośród siebie Przewodniczących i Zastępców.
Poniżej linki do pobrania zarządzenia i składów.

Zarządzenie

Składy

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNIKA?

Zapisz się na dyżur !
Termin: 8 października 2015 r., tj. czwartek w godz. 9:00-13:00 Urząd Miasta i Gminy w Chodczu pok. nr 17a

Pomoc prawna jest bezpłatna!

Koniecznie zgłoś swój udział pod bezpłatnym numerem telefonu 800 110 062 bądź w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu tel. 54 2848070

Spotkania organizuje „Biuro dla Obywatela” z Włocławka
wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy w Chodczu.