Get Adobe Flash player

admin

OGŁOSZENIE w sprawie jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego

OGŁOSZENIE

XXVII sesja Rady Miejskiej w Chodczu

XXVII sesja Rady Miejskiej w Chodczu

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Uprzejmie zawiadamiam,  że  w  dniu   28 marca  2017 roku  godz. 10:00 w  pokoju  nr 10  Urzędu  Miasta i Gminy Chodecz  odbędzie się  posiedzenie  Komisji   Budżetu   i  Finansów.

Proponowana tematyka  posiedzenia :

1. Opinia  Komisji w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Chodecz  na  rok 2017.

2. Opinia  Komisji w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2031.

3.  Sprawy bieżące.

Zapraszam do  udziału  w  posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz  Makowiecki

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Uprzejmie  zawiadamiam,  że  w  dniu  28 marca  2017r.  godzina  12:00 w  pokoju nr 10 Urzędu  Miasta  i  Gminy Chodecz  odbędzie się posiedzenie  Komisji  Oświaty,  Zdrowia,  Kultury  i  Sportu.

Przewidywany  porządek  posiedzenia:

1.Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

2. Opinia Komisji  dotycząca  projektu uchwały w sprawie  rozwiązania  Samorządowego Zespołu Placówek Oświatowych w Chodczu.

3. Sprawy bieżące .

Proszę  o niezawodne przybycie i udział w posiedzeniu komisji.

Przewodniczący

Komisji Oświaty, Zdrowia,

Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński

Posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej

Uprzejmie  zawiadamiam, że  w dniu   28 marca  2017r.  godz.  11:00 w  pokoju    nr  10  Urzędu  Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się  posiedzenie  Komisji  Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Proponowana  tematyka  posiedzenia .

1.  Opinia Komisji w sprawie  planowanych  do wykonania  inwestycji w 2017 roku na terenie  Miasta i Gminy Chodecz.

2.  Sprawy bieżące .

 

Zapraszam do  udziału  w  posiedzeniu  Komisji.

Przewodniczący

Komisji Rolnej

i Infrastruktury Technicznej

Wiesław  Feliniak

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Zachęcamy do zapoznania się z informacją przekazana przez KRUS a dotyczącą organizacji turnusów rehabilitacyjnych  dla dzieci rolników w okresie wakacji 2017.

Pismo od Dyrektora OR KRUS w Bydgoszczy

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników- informacja 2017