Get Adobe Flash player

Pierwsza sesja Rady Miejskiej.

Na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 25 listopada 2014r. zawiadamiam, że pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Chodczu odbędzie się w dniu 01 grudnia 2014r. tj. poniedziałek  o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.

z up. Burmistrza

Benedykt Nowakowski
Sekretarz Miasta i Gminy

Utylizacja azbestu

Około 50 ton wyrobów zawierających azbest, płyt eternitowych stanowiących pokrycia dachowe zostało usuniętych z terenu gminy Chodecz. Całkowity koszt zadania wyniósł prawie 22 tys. złotych i w całości był finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Z możliwości dofinansowania zadania skorzystało 20 podmiotów. Od strony organizacyjnej obsługę zadania prowadzili pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu.

Czytaj więcej

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości – fotorelacja.

Zapraszamy do galerii w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj więcej

11 listopada 2014.

Burmistrz Chodcza zaprasza wszystkich mieszkańców w dniu 11 listopada 2014 roku na uroczyste obchody Święta Odzyskania Niepodległości.

Program z udziałem jednostek OSP:
10:30 – złożenie wiązanek okolicznościowych przed obeliskiem przy UMiG oraz pomnikiem Tadeusza Kościuszki.
11:00 – uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny.

XLIX sesja Rady Miejskiej w Chodczu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XLIX sesję Rady Miejskiej w Chodczu w dniu 06 listopada 2014r. tj. czwartek godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2.

Czytaj więcej

Posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 4 listopada 2014r. tj. wtorek godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Czytaj więcej