Get Adobe Flash player

Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest.

Burmistrz Chodcza informuje, że do dnia 30 stycznia 2015  roku przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie zadań związanych z demontażem i utylizacją wyrobów zawierających azbest. Wnioski można składać w sekretariacie /pok.2/ Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2, 87–860 Chodecz w godzinach pracy Urzędu.

wzór-wniosku-azbest

Dod. informacji w powyższych sprawach udzielają pracownicy UMiG Chodecz, P. Jerzy Bontal, Eugeniusz Nowakowski, pok 13, tel. 54 2848 070, w. 1

Harmonogramy wywozu odpadów na I kwartał 2015r.

Miasto Chodecz

Gmina Chodecz

Harmonogram wywozu odpadów stałych w styczniu dla miasta.

Miasto Chodecz – styczeń

Obrady IV sesji Rady Miejskiej w Chodczu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 i Dz.U. z 2014r. poz. 379 i 1072) zwołuję IV sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 26 stycznia 2015 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2.

Czytaj więcej

APLIKACJA MOBILNA POZNAJCIE KUJAWY

Kujawy to bardzo piękny i ciekawy region. Nie tylko przyrodniczo – posiadamy wiele jezior i lasów, ale i historycznie. Tutaj urodził się król Władysław Łokietek i matka Fryderyka Chopina – Tekla Justyna Krzyżanowska,  rzeka Nateć ma swoje  żródło.

Czytaj więcej

Posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 stycznia 2015r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Proponowana tematyka posiedzenia:
1. Opinia w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Mstowie i Lubieńcu gm. Chodecz.
2. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu komisji.

Przewodniczący Komisji Rolnej
i Infrastruktury Technicznej

Wiesław Feliniak

Informacja

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

* w terminie od 1 lutego 2015r do 28 lutego 2015r należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Chodcza wraz z fakturami VAT /lub ich kopiami/ stanowiącymi dowód zakupu oleju napedowego w okresie od 1 sierpnia 2014r do 31 stycznia 2015r.

* w terminie od 1 sierpnia 2015r do 31 sierpnia 2015r należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Chodcza wraz z fakturami VAT /lub ich kopiami/ stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w, okresie od 1 lutego 2015r do 31 lipca 2015r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015r wynosi 81,70 zł x ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacone będą w terminach:

1-30 kwietnia 2015r w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1-31 października 2015r w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie Urzędu albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wspólne posiedzenie Komisji

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 stycznia 2015r. tj. czwartek godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji.

Czytaj więcej

XXIII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Serdecznie zapraszamy na chodecki rynek w dniu 11 stycznia 2015r. w godzinach 16.00 – 21.00 na XXIII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Czytaj więcej