Get Adobe Flash player

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Uprzejmie  zawiadamiam,  że  w  dniu   02 listopada 2016r. godz. 9:00 w   pokoju    nr  10   Urzędu  Miasta i Gminy  Chodecz  odbędzie  się  posiedzenie  Komisji   Budżetu    i  Finansów.

 

Proponowana tematyka  posiedzenia :

1.  Opinia  do projektu uchwały w sprawie  zmian  do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2016r.

2.  Opinia do  projektu uchwały w sprawie zmian do WPF na lata 2016-2031.

3.  Opinia  do projektów  uchwał w sprawie  podatków i opłat  na  2017r.

4.  Założenia do projektu budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2017r.

5.  Sprawy bieżące .

Zapraszam do  udziału  w  posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz  Makowiecki

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Uprzejmie  zawiadamiam,  że  w  dniu   02 listopada   2016r.  godzina  14:00 w  pokoju nr 10  Urzędu  Miasta  i  Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie  Komisji  Oświaty,  Zdrowia,  Kultury  i  Sportu.

Przewidywany  porządek  posiedzenia:

1.  Omówienie wyników egzaminów  klas VI  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w SZPO Chodecz  w roku szkolnym 2015/2016.

2.  Informacja o osiągnięciach uczniów w SZPO Chodecz – konkursy przedmiotowe, sportowe, olimpiady itp. za poprzedni rok szkolny.

3.  Przegląd  stanu technicznego obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz.

4.  Sprawy bieżące .

Proszę  o niezawodne przybycie i udział w posiedzeniu komisji.

Przewodniczący

Komisji Oświaty, Zdrowia,

Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński

Apel Służby Celnej

ULOTKA

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Duninowska 8 informuje o planowanych przerwach w dostawie energii:

Okres wyłączenia
24 paź 12:00 – 24 paź 13:00 odbiorcy zasilani ze stacji Chodecz Apteczna
25 paź 09:00 – 25 paź 10:00 odbiorcy zasilani ze stacji Chodecz 3
25 paź 12:00 – 25 paź 13:00 odbiorcy zasilani ze stacji Gawin 1
26 paź 08:00 – 26 paź 12:00 odbiorcy zasilani ze stacji Chodecz Oczyszczalnia
26 paź 09:00 – 26 paź 16:00 odbiorcy zasilani ze st. Chodecz 4
28 paź 08:00 – 28 paź 14:00 odbiorcy zasilani ze stacji Trzeszczon 1

Uwaga rolnicy

Państwowy Instytut Weterynaryjny -Państwowy Instytut Badawczy przygotował film edukacyjny pt. „Afrykański Pomór Świń – zasady ochrony przed chorobą”. Dla zainteresowanych zamieszczamy link do strony Instytutu, na której oprócz wspomnianego filmu  można znaleźć wiele informacji dotyczących ASF.

 

Strona PIW-PIB poświęcona ASF

Uwaga – inwentaryzacja dzików

W związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF), w dniach 20-25 października 2016 r., prowadzona będzie w regionie kujawsko-pomorskim inwentaryzacja dzików. Leśnicy proszą o ograniczenie w tym terminie wizyt w lesie i ostrożność na drogach.

Afrykański pomór świń (ASF) jest zakaźną i wysoce zaraźliwą chorobą wirusową świń domowych i dzików. Choroba nie jest groźna dla człowieka, ponieważ ludzie nie zarażają się wirusem ASF. Wystąpienie pomoru świń może być jednak przyczyną poważnych strat ekonomicznych, związanych z padnięciami zwierząt, wypłatami odszkodowań, kosztami zwalczania, a przede wszystkim, z wstrzymaniem obrotu oraz eksportu świń i wieprzowiny.

Choroby nie notowano jeszcze na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ponieważ przypadki i ogniska ASF zostały stwierdzone na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, konieczne jest dostosowanie naszego regionu do przepisów weterynaryjnych regulujących zagęszczenie dzików.

W związku z tym, w dniach 20-25 października 2016 r., we wszystkich nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu będzie prowadzona ocena liczebności dzików w lasach metodą pędzeń próbnych na 10 proc. powierzchni lasów.

Leśnicy proszą – w miarę możliwości – o przełożenie wizyt w lesie na inny termin i wzmożoną ostrożność podczas poruszania się pojazdami przez tereny leśne. Przemieszczająca się zwierzyna (nie tylko dziki) może stanowić zagrożenie dla ruchu.