Get Adobe Flash player

REKRUTACJA DO PROJEKTU „POWRÓT NA RYNEK PRACY IV – CZAS NA NOWY START”

Projekt jest skierowany do osób, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed momentem przystąpienia do projektu. Od 1 października 2014 r. do 14 października 2014 r. trwa nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu dla osób zainteresowanych szkoleniami/kursami zawodowymi.
Czytaj więcej

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 24 września 2014r. tj. środa godz. 12:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej.

Proponowana tematyka posiedzenia:
 
1. Wyjaśnienie przez Kierownictwo PZU sprawy związanej z ubezpieczeniem NNW Dzieci i Młodzieży w SZPO w Chodczu.
2. Sprawy bieżące.

Uwaga – Opinia RIO

w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodczu o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Chodcza z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2013 rok.

Treść opinii RIO

Dyżur Rzecznika Konsumentów

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodczu informuje, iż w dniu 16 września 2014 roku o godzinie 16:15 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy pełnił będzie dyżur Rzecznik Konsumentów. Osoby zainteresowane zapraszamy.

Galeria zdjęć – Dożynki Chodecz 2014.

Zapraszamy do galerii zdjęć w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj więcej

Projekt „Powrót na rtnek pracy IV – czas na nowy start” współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie