Get Adobe Flash player

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu informuje, że od dnia 30 listopada 2015 r. w godz. od 8:00 do 15:00 wydawane będą indywidualne protokoły strat z oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – suszą w 2015 r.. Protokoły można otrzymać:
- w dniu 30 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu (I piętro),
- w pozostałe dni w Urzędzie, pokój nr 15.
Zapraszamy rolników po odbiór protokołów.

UWAGA !
Informujemy, że rolnicy otrzymają potwierdzony (przez wojewodę) oryginał indywidualnego protokołu strat, który jest dokumentem ostatecznym, poświadczającym wystąpienie szkód w gospodarstwie rolnym. Występując o przyznanie pomocy (np. preferencyjny kredyt, umorzenie składek KRUS…..) należy przedkładać kserokopię otrzymanego protokołu strat (poświadczoną za zgodność). Oryginał protokołu zawsze powinien posiadać rolnik.
Wnioski o umorzenie składek KRUS należy złożyć w kwartale, o którego umorzenie występujemy i do końca terminu płatności składki (tj. od 01 do 31 stycznia, od 01 do 30 kwietnia, od 01 do 31 lipca i od 01 do 31 października). Złożenie wniosku w innym terminie niż ww. – rozpatrzenie sprawy poprzedzi wizytacja pracownika KRUS w gospodarstwie rolnika (będzie to pomoc de minimis).

DYŻUR PRAWNIKA

Potrzebujesz pomocy prawnika? Zapisz się na dyżur ! Termin: 2 grudnia 2015 r., tj. środa w godz. 900-1300 Urząd Miasta i Gminy w Chodczu pok. nr 17a Pomoc prawna jest bezpłatna! Koniecznie zgłoś swój udział pod bezpłatnym numerem telefonu 800 110 062 bądź w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu tel. 54 2848070 Spotkania organizuje „Biuro dla Obywatela” z Włocławka wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy w Chodczu

DOŁĄCZ ONLINE DO KARTY DUŻEJ RODZINY!

Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online.

Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Karta Dużej Rodziny dostępny na stronach rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu. Jak się zgłosić? To proste: wystarczy wypełnić e-deklarację, poprzez wskazanie m.in. jakie zniżki chce się zaoferować. Po uzgodnieniu warunków współpracy Minister Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających lokalnie) podpisze z firmą lub instytucją umowę.

Czytaj więcej

POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPORTU

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 03 grudnia 2015r. początek godzina 15:30 w świetlicy Samorządowego Zespołu Placówek Oświatowych w Chodczu przy ul. Waryńskiego 20, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu z udziałem pozostałych radnych i Burmistrza Chodcza.

Tematyka posiedzenia przewiduje:

1. Spotkanie z rodzicami bądź prawnymi opiekunami dzieci i nauczycielami Szkoły Podstawowej w Cettach – dotyczy planowanej likwidacji placówki.
2. Sprawy bieżące.

Proszę o niezawodne przybycie i udział w posiedzeniu.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty,
Zdrowia, Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński

POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPORTU

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 02 grudnia 2015r. początek godzina 15:30 w świetlicy Samorządowego Zespołu Placówek Oświatowych w Chodczu przy ul. Waryńskiego 20, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu z udziałem pozostałych radnych i Burmistrza Chodcza.

Tematyka posiedzenia przewiduje:

1. Spotkanie z rodzicami bądź prawnymi opiekunami dzieci i nauczycielami Szkoły Podstawowej w Zalesiu – dotyczy planowanej likwidacji placówki.
2. Sprawy bieżące.

Proszę o niezawodne przybycie i udział w posiedzeniu.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty,
Zdrowia, Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2015r. godz. 8:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Analiza działań Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu.
2. Weryfikacja wydatków na administrację Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.
3. Analiza zgodności wydatków funduszy sołeckich zgodnie z projektami.
3. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak