Get Adobe Flash player

Aktualna realizacja inwestycji.

1. Prace przy przebudowie drogi Sobiczewy- Brzyszewo osiągnęły półmetek. Dokonano korytowania drogi, wykonano przepusty pod drogami, dokonano regulacji istniejących przepustów oraz wykonano nowe. Aktualnie dowożony jest materiał na warstwę odsączając oraz podbudowę. Według zapewnień wykonawcy termin zakończenia prac przypadający na dzień 14 listopada nie jest zagrożony.

Czytaj więcej

Spotkanie mieszkańców miasta Chodcza z udziałem władz samorządowych.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 30 października 2014 roku tj. Czwartek godz. 17:00 w sali konferencyjnej urzędu miasta i gminy Chodecz odbędzie się spotkanie mieszkańców miasta Chodcza z udziałem władz samorządowych.

Tematyka spotkania:

Czytaj więcej

Koncert 9 listopada.

9 listopada 2014 roku zapraszamy do Remizy OSP w Chodczu
na uroczyste obchody Święta Odzyskania Niepodległości.
Gwiazdą wieczoru będzie Krystyna Giżowska.

Plakat

Obrady XLVIII sesji Rady Miejskiej w Chodczu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XLVIII sesję Rady Miejskiej w Chodczu w dniu 28 października 2014r. tj. wtorek godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2.

Czytaj więcej

Informacja

INFORMACJA

INFORMUJĘ, ŻE LOSOWANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH MIASTA I GMINY CHODECZ ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU O GODZINIE 9:00 W POKOJU NR 10.

Pełnomocnik ds. Wyborów
Benedykt Nowakowski