Get Adobe Flash player

Informator

Wykaz stanowisk z kontaktami

Wykaz stanowisk z kontaktami

Czytaj więcej

Urzędy i instytucje

Czytaj więcej

Lp. Nazwa zakładu pracy Adres Telefon (54) Fax
1 Zespół Dzielnicowych w Chodczu Komisariatu Policji w Kowalu ul. Kaliska 2
87-860 Chodecz
2848131  
2 Ochotnicza Straż Pożarna ul. Leśna 2
87-860 Chodecz
2848081
2848185
 

Opieka medyczna

Lp. Nazwa placówki Adres
Telefon
1 Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „ELUMED”
Maciej Cześnin-Jacek Cześnin
Al. Zwycięstwa 6
87-860 Chodecz
2848074
2 Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „ALMEDIC”
Yehya Al-Hosam
Al. Zwycięstwa 26
87-860 Chodecz
2848096
3 APTEKA Iwona Łukasiewicz ul. Kościelna 3
87-860 Chodecz
2848112
4 APTEKA „ESKULAP” ul. Waryńskiego 6
87-860 Chodecz
2848841
5 APTEKA w Rynku ul. Waryńskiego 30
87-860 Chodecz

Handel i usługi

Czytaj więcej

Oświata

Lp. Imię i nazwisko
dyrektora szkoły
Nazwa szkoły Telefon e-mail
1 Marek Kwieciński SZPO w Chodczu
ul. Waryńskiego 16A
(054) 2848111 kontakt
2 Jadwiga Całkowska SP Cetty (054) 2848230 kontakt
3 Urszula Wojciechowska SP Zalesie (054) 2848261 kontakt

Transport autobusowy