Get Adobe Flash player

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

Burmistrz Chodcza zaprasza wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy (w tym radnych i sołtysów), a także wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Chodecz, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Chodecz.

Spotkanie odbędzie się dnia 24 marca 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Chodecz (sala konferencyjna) o godzinie 1600.

Przedmiotem spotkania będzie przedstawienie i omówienie obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji wyznaczonych na podstawie wyników społeczno-gospodarczej Miasta i Gminy Chodecz, a także opracowanie kierunków działań rewitalizacyjnych (listy projektów do realizacji).

 

 

Burmistrz Chodcza
/-/
Jarosław Grabczyński