Get Adobe Flash player

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie  zawiadamiam,  że  w  dniu   20 marca  2017r. godz. 10:00 w pokoju nr  10  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Chodecz  odbędzie  się posiedzenie   Komisji   Rewizyjnej.

Proponowana  tematyka  posiedzenia.

1.  Rozpatrzenie skargi przesłanej przez Wojewodę Kujawsko  Pomorskiego  do załatwienia według właściwości przez  Radę Miejską w Chodczu.

2.  Sprawy bieżące .

Proszę  o udział  w  posiedzeniu  Komisji.

Wiceprzewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Monika Turbiak