Get Adobe Flash player

Posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska

Uprzejmie zawiadamiam, że  w dniu 22 marca 2017 roku godz.13:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, odbędzie się posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana   tematyka  posiedzenia.

1.  Rozpatrzenie pism skierowanych  do Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

2. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Chodecz w roku 2017.

3.  Sprawy bieżące .

Zapraszam  do  udziału  w  posiedzeniu  Komisji.

Przewodniczący

Komisji Obywatelskiej

i Ochrony  Środowiska

Ewa Kwiatkowska