Get Adobe Flash player

Bezpieczeństwo na drogach

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy zachęca rolników do zapoznania się z informacjami dotyczącymi ubezpieczeń dzieci oraz bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach publicznych.

List Prezesa KRUS dot. ubezpieczenia dzieci

Rolniku bądź bezpieczny podczas poruszania się po drogach publicznych