Get Adobe Flash player

NABÓR WNIOSKÓW NA DEMONTAŻ I UTYLIZACJĘ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY CHODECZ

Burmistrz Chodcza informuje, że do dnia 28 lutego 2018 roku przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie zadań związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chodecz. Wnioski można składać w sekretariacie /pok. 2/ Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2, 87–860 Chodecz w godzinach pracy Urzędu.

Zadanie jest współfinansowane ze środków funduszu ochrony środowiska oraz środków własnych gminy Chodecz.

Dodatkowych informacji w powyższych sprawach udziela pracownik UMiG Chodecz, P. Eugeniusz Nowakowski, pok 8, tel. 54 2848070, w. 27 lub 600 494 267.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Zgłoszenie zamiaru budowy (w przypadku wymiany pokrycia dachowego) lub pozwolenie na budowę (w przypadku wymiany pokrycia dachowego połączonego ze zmianą konstrukcji dachu) – dotyczy wniosków obejmujących demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
2. Przy składaniu wniosku należy sprawdzić, czy przewidziane do wymiany pokrycie dachowe jest ujęte w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Chodecz – dotyczy wszystkich wniosków.

Wniosek