Get Adobe Flash player

Nowe brzmienie orkiestry OSP Chodecz

W dniu 05.01.2017 odbyła się prezentacja i przekazanie  nowych instrumentów zakupionych dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodczu. W spotkaniu wzięli udział członkowie orkiestry OSP z dyrygentem Maciejem Bagińskim, Zarząd OSP z prezesem Janem Buczkowskim i skarbnikiem Dariuszem Dekrewiczem,  przedstawiciele samorządu Chodcza  – Burmistrz Chodcza Jarosław Grabczyński i radni Rady Miejskiej z przewodniczącą Anną Twardowską oraz dyrektor biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  Aneta Hoffman. Instrumenty zostały zakupione w dzięki operacji „Zakup Instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP Chodecz” realizowanej  w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego określone przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Dzięki otrzymanej pomocy zakupione zostały  takie instrumenty jak:

1. Yamaha YBS – 32E  Saksofon barytonowy

2. TUBA CVEB641-4 – dwie sztuki

3. TUBA EUPHONIM: CVEP538-4

4. TUBA TENORHORN: CVTH521-3

Łączna wartość zakupionych instrumentów to ponad siedemdziesiąt cztery tysiące złotych. Nowe instrumenty zastąpią dotychczas używane  stare zabytkowe bo pochodzące jeszcze z końca XIX i początku XX wielu odpowiedniki.