Get Adobe Flash player

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 lutego 2018 roku, godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Opinia Komisji w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2018 rok.
2. Opinia Komisji w sprawie zmian do WPF Miasta i Gminy Chodecz na lata 2018-2032.
3. Opinia Komisji w sprawie emisji obligacji na 2018 rok.
3. Sprawy bieżące.

Zapraszam do udziału w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki