Get Adobe Flash player

posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie  zawiadamiam,  że  w  dniu   16  marca   2018r.  godz. 9:00   w pokoju  nr 10  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Chodecz  odbędzie  się  posiedzenie   Komisji   Rewizyjnej.

Proponowana  tematyka  posiedzenia.
1.  Analiza zadłużenia Gminy i prawidłowości spłaty zadłużenia.
2.  Sprawy bieżące.

Proszę  o udział  w  posiedzeniu  Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Tomasz  Łuczak