Get Adobe Flash player

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 kwietnia 2018r. godzina 13:30 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Przewidywany porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu arkusza organizacji pracy przedszkola samorządowego w Chodczu na rok szkolny 2018/2019.
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
3. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu komisji.

Przewodniczący Komisji Oświaty,
Zdrowia, Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński