Get Adobe Flash player

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHODCZU OGŁASZA NABÓR DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO DZIECI Z ROCZNIKA 2014 na rok szkolny 2018/2019

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHODCZU OGŁASZA NABÓR DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO DZIECI Z ROCZNIKA 2014 na rok szkolny 2018/2019 w ramach projektu „Zwiększenie liczby miejsc opieki przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz”

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta i Gminy Chodecz poprzez utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Chodczu.
Dofinansowanie projektu z UE: 255 000 zł

Oferujemy:
• całodzienną opiekę i wyżywienie w godzinach 6:30 – 16:00,
• innowacyjne metody pracy: PROGRAM Dar Zabawy Froebel, elementy pedagogiki Marii Montesori, program rozwoju myślenia algorytmicznego –roboty Dash i Dot,
• wspieranie rozwoju wszystkich dzieci przez specjalistów: oligofrenopedagog, psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog terapii pedagogicznej,
• rozpoznawanie i rozwijanie indywidualnego potencjału dziecka.
Kryteria naboru:
- zamieszkanie na terenie Miasta i Gminy Chodecz,
- preferowane dzieci osób, które są bezrobotne i zadeklarują podjęcie się pracy w terminie 3 miesięcy od momentu przystąpienia do projektu,
- preferowane dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- preferowane dzieci rodziców posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.
Formularze rekrutacyjne do pobrania w Przedszkolu oraz na stronie Facebook Przedszkole Samorządowe w Chodczu, a także na stronie Miasta i Gminy Chodecz www.chodecz.pl
Termin składania formularzy rekrutacyjnych do końca sierpnia 2018 roku.


PRZYJDŹ, ZAPISZ DZIECKO, ZOSTAŃCIE Z NAMI

formularz rekrutacyjny