Get Adobe Flash player

SUSZA – MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O OSZACOWANIE SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH

Zgodnie z monitoringiem suszy rolniczej prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, teren gminy Chodecz został uznany jako zagrożony suszą rolniczą.  Szkody spowodowane suszą wystąpiły na glebach kategorii I ( gleby bardzo lekkie) w uprawach: zboża ozime, zboża jare, truskawki, krzewy owocowe, rośliny strączkowe, oraz na glebach kategorii II (gleby lekkie) w uprawach zboża jare. W związku z powyższym poszkodowani rolnicy, posiadający wyżej wymienione uprawy rolne na glebach kategorii I mogą składać wnioski o oszacowanie szkód. We wniosku należy podać wszystkie uprawy, zgodnie z wnioskiem złożonym do ARiMR o przyznanie płatności na 2018 rok, oraz ilość sprzedanych zwierząt (średnia) z 3 ostatnich lat. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu, pokój nr 15 w terminie do 10.07.2018r.  Druk wniosku dostępny na stronie internetowej, w tut. Urzędzie pok. nr 15 i u sołtysa.

wniosek o oszacowanie szkód