Get Adobe Flash player

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODCZU INFORMUJE

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODCZU INFORMUJE, ŻE OD 1 LIPCA 2018R. DO 30 LISTOPADA 2018R. DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZYJMOWANE SĄ WNIOSKI W RAMACH PROGRAMU ,,DOBRY START’’ 300+. NATOMIAST OD 1 SIERPNIA 2018R. DO 30 LISTOPADA 2018R. PRZYJMOWANE SĄ WNIOSKI W WERSJI PAPIEROWEJ. WNIOSKI ZŁOŻONE PO W/W TERMINIE ZOSTANĄ POZOSTAWIONE BEZ ROZPATRZENIA.

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ RADY MINISTRÓW Z DNIA 30 MAJA 2018R. USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START ORAZ WYPŁATA PRZYSŁUGUJĄCEGO ŚWIADCZENIA NASTĘPUJE W TERMINIE 2 MIESIĘCY, LICZĄC OD DNIA ZŁOŻENIA WNIOSKU WRAZ Z DOKUMENTAMI, PRZY CZYM W PRZYPADKU WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START ZŁOŻONYCH W LIPCU LUB SIERPNIU USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START ORAZ WYPŁATA PRZYSŁUGUJĄCEGO ŚWIADCZENIA NASTĘPUJE NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2018R.

OBSŁUGA ŚWIADCZENIA ,,DOBRY START’’ ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODCZU W POKOJU 7B W PODWÓRKU PRZY URZĘDZIE MIASTA I GMINY W CHODCZU W POMIESZCZENIU DO OBSŁUGI 500+ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 8:00 DO 13:00.

DRUKI DO ŚWIADCZENIA DOBRY START BĘDĄ UDOSTĘPNIONE DO POBRANIA OD 16 LIPCA 2018R.