Nabór deklaracji przystąpienia do II edycji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Celem naboru jest oszacowanie liczby osób zainteresowanych udziałem w Programie oraz określenie rodzaju oczekiwanego wsparcia. Będzie to podstawa do wystąpienia przez Gminę Chodecz o dofinansowanie w określonej wysokości, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Deklaracje będą przyjmowane do dnia 30.01.2024 r.

Informacja

Dekleracja dla osób fizycznych.docx

Deklaracja dla wspólnot mieszkaniowych.docx