l4

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 20.03.2018 r. w Żłobku Samorządowym w Chodczu o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla wszystkich rodziców chętnych do udziału w projekcie pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka w Chodczu" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy 32 osobom z terenu powiatu włocławskiego sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, którzy do tej pory przebywali na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym lub byli bezrobotni, poprzez utworzenie 32 nowych miejsc opieki w Żłobku w Chodczu.

Na spotkaniu zostaną omówione m.in. zasady rekrutacji do projektu oraz ogólne zasady udziału w projekcie.

Serdecznie zapraszamy!!!