WIZYTY Z MIESIĄCA MARCA PRZENIESIONE NA WRZESIEŃ

24.03.2020 -> 23.09.2020
25.03.2020 -> 24.09.2020
26.03.2020 -> 25.09.2020
27.03.2020 -> 28.09.2020
30.03.2020 -> 29.09.2020

Więcej informacji można uzyskać PUP Włocławek , pod nr.tel. 054 234-00-89 wew. 10

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZMIANY GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA CHODECZ POPRZEZ WŁĄCZENIE W JEGO GRANICE CZĘŚCI SOŁECTWA LUBIENIEC

http://bip23.lo.pl/bip_download.php?id=4357

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZMIANY GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA CHODECZ POPRZEZ WŁĄCZENIE W JEGO GRANICE CZĘŚCI SOŁECTWA CHODECZEK

http://bip23.lo.pl/bip_download.php?id=4334

szp

kom