choinka

image001 1W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku podatkowego 2019 Kasa informuje, że jak co roku - w zdecydowanej większości przypadków - rozliczy podatek dochodowy za emeryta/rencistę.

Na potwierdzenie dokonania rozliczenia Kasa wystawi i przekaże w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. formularz PIT-40A - Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy. Osoba, która otrzyma ww. formularz i poza świadczeniami emerytalno-rentowymi wypłaconymi z Kasy w 2019 r. nie osiągnęła innego przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu) - nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego.

Mały ZUS to ulga dla drobnych przedsiębiorców, która funkcjonuje już od stycznia 2019 roku. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać po raz pierwszy z „małego ZUS” i płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2020 r. muszą zgłosić się do ZUS z nowym kodem tytułu ubezpieczenia. Mają na to czas do 8 stycznia.

W dniu dzisiejszym zostały podpisane 3 umowy na roboty budowlane w związku z otrzymanym dofinansowaniem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację następujących zadań:

1. „Przebudowa drogi w miejscowości Strzyżki-Mstowo”,
2. „Przebudowa drogi gminnej nr 191359C Pyszkowo - gr.gminy - (Sarnowo) - gr.gminy - Łania”,
3. „Przebudowa drogi nr 191351C (dr.pow. nr 2939C) Szczecin - Psary (dr.pow. nr 2938C)”.

Wykonawcą odpowiedzialnym za realizację robót budowlanych dla ww. zadań, którego oferta okazała się najkorzystniejsza we wszystkich 3 przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, jest Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. o.o. z siedzibą we Włocławku.

Termin zakończenia realizacji ww. zadań zgodnie z umową to 30 października 2020 r.

Resized 20191219 085501

Resized 20191219 085525

Resized 20191219 085621

Znamy już szczegóły III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”. Będzie on poświęcony ogólnej wiedzy dotyczącej prawa wyborczego.

Konkurs, organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze, jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego -  propagowania idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Chętni uczniowie szkół mogą zgłaszać się do udziału w konkursie za pośrednictwem dyrektora swojej szkoły do 31 stycznia 2019 roku. 26 lutego br. o godzinie 12.00 odbędzie się szkolny etap Konkursu – test wyboru, składający się z 25 pytań.  Zakres tematyczny pytań obejmować będzie wszystkie działy Kodeksu wyborczego.

Więcej informacji TUTAJ.