W dniach 25 i 29 kwietnia oraz 6 i 13 maja 2019 roku w godzinach 8 do 14 w pokoju nr 18
(I piętro) Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu pracownicy ODR Biuro Kowal będą wypełniać wnioski o płatności bezpośrednie.

Zapraszamy zainteresowanych rolników

Kierownik Biura

Grzegorz Bet

Drogie Mamy, Drodzy Ojcowie!

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza na kolejną edycję cyklu spotkań „Mama może wszystko!”. Na spotkaniach omówimy zasady otrzymania wsparcia finansowego na nianie lub żłobki w ramach projektu  „Aktywna Mama, aktywny Tata”, a także inne formy wspomagające powrót do pracy. Zapraszamy wszystkie mamy i ojców dzieci do lat 3 z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy obecnie nie pracują, wrócili już do pracy lub planują powrót do pracy.

Więcej informacji TUTAJ

Starosta Włocławski Pan Roman Gołębiewski informuje, że Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego we Włocławku organizuje wspólnie ze stacjami kontroli pojazdów działającymi na terenie powiatu włocławskiego akcję bezpłatnych przeglądów pojazdów. Więcej informacji TUTAJ

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 kwietnia 2019r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1.Analiza terminowości zwrotu odsetek kapitałowych i dotacji za rok 2018.

2.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok.

3. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 08 kwietnia 2019r. godz. 14:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji. 

2. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Roman Łuczak