LX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Chodczu

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40 z późn. zm.) zwołuję LX nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 11 stycznia 2024 roku godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 08 stycznia 2024r. godz. 13:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Zagospodarowanie wiatraka.
2. Sprawy związane z oświatą.
3. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji 

Jerzy Stempczyński

Kolejne wypłaty świadczenia 800+

W sumie ponad 1 mld 123 mln zł trafiło 3 i 4 stycznia na konta rodziców i opiekunów w ramach świadczenia wychowawczego 800+. ZUS przygotowuje kolejne wypłaty.

Od 1 stycznia wysokość świadczenia wychowawczego wzrosła z 500 zł do 800 zł. Zmiana ta nastąpiła z urzędu. Pierwsze świadczenia w wysokości 800 zł trafiły do rodziców już pod koniec grudnia 2023 r. Na ich konta ZUS przekazał ok. 568 mln zł. Kolejna transza pieniędzy trafiła na konta rodziców 3 i 4 stycznia. W tych dniach ZUS przekazał łącznie 1 mld 123 mln zł -informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 08 stycznia 2024r. godz. 13:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Funkcjonowanie PSZOK.
2. Plan pracy na 2024 rok.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak

Raport z konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Chodecz na lata 2024-2030"

Raport z konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Chodecz na lata 2024-2030"