Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 04 czerwca 2019r. godz. 14:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji.
2. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Roman Łuczak

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza przedstawicieli biur rachunkowych, księgowych oraz przedsiębiorców na szkolenia poświęcone zagadnieniom skróconego okresu przechowywania akt pracowniczych, rozkładania należności na raty oraz kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. Również w czerwcu odbędą się szkolenia z zakresu świadczeń emerytalno-rentowych. Szkolenia odbędą się w Toruniu, we Włocławku, Brodnicy, Lipnie i Grudziądzu.

Harmonogram szkoleń:

Oddział ZUS w Toruniu, ul. Mickiewicza 33/39, sala 411. Zapisy na szkolenia pod nr. tel. 56 610 93 12. Rozpoczęcie szkoleń o godz. 12:30
· 6 czerwca – „Zasady rozkładania należności na raty",
· 14 czerwca – „Kontrola zwolnień lekarskich",
· 19 czerwca – „Emerytura powszechna",
· 27 i 28 czerwca – „e-Akta".

Inspektorat ZUS we Włocławku, ul. Płocka 167, sala 104. Zapisy na szkolenia pod nr. tel. 502 008 960
· 6 czerwca o godz. 10:00 – „Zasady rozkładania należności na raty",
· 13 czerwca o godz. 10:00 – „Emerytura powszechna",
· 17, 27 i 28 czerwca o godz. 11:00 – „e-Akta"
· 18 czerwca o godz. 10:00 – „Kontrola zwolnień lekarskich".

Inspektorat ZUS w Brodnicy, ul. Mały Rynek 5
Rozpoczęcie szkoleń o godz. 9:00
· 6 i 27 czerwca – „e-Akta",
· 11 czerwca – „Wypełnianie wniosków oraz niezbędne dokumenty wymagane do przyznania świadczeń emerytalno-rentowych",
· 18 czerwca – „Kontrola zwolnień lekarskich".

Inspektorat ZUS w Lipnie, ul. Mickiewicza 43
Rozpoczęcie szkoleń o godz. 9:00
· 14 czerwca – „Kontrola zwolnień lekarskich",
· 21 czerwca – „e-Akta".

Inspektorat ZUS w Grudziądzu, ul. Wybickiego 39, sala 302A
· 28 czerwca o godz. 9:00 – „e-Akta".

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalność gospodarczej zobowiązany jest do dnia 31 maja złożyć w Kasie zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, która za 2018 r. wynosi 3.376 zł.

Przekroczenie obowiązującej w roku 2018 kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź niezłożenie zaświadczenia albo oświadczenia w KRUS o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w terminie do dnia 31 maja 2019 r. będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników.

Informacja przekazana za pośrednictwem ORKRUS w Bydgoszczy

Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ma zaszczyt zaprosić Państwa na 40-edycję imprezy wystawienniczo-targowej Dni Otwartych Drzwi – Targi Ogólnorolne. Tegoroczne targi odbędą 1 i 2 czerwca br. w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Zarzeczewie.

Więcej informacji TUTAJ

Osoby niepełnosprawne z terenu Miasta i Gminy Chodecz, które chcą uczestniczyć w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. mogą skorzystać z bezpłatnego dowozu do lokalu wyborczego.

Zgłoszenia od osób zainteresowanych przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu (pokój nr 2) lub telefonicznie pod nr 542848070 do dnia 24 maja br. do godz. 15:30.

Burmistrz Chodcza

Jarosław Grabczyński