INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BONU ENERGETYCZNEGO

Wniosek o przyznanie BONU ENERGETYCZNEGO należy złożyć w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania osoby, która stara się o dofinansowanie.

Wsparcie to będzie przysługiwało za okres od 1 lipca 2024r. do 31 grudnia 2024 r.

 

Wniosek o przyznanie bonu energetycznego można składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodczu od 1 sierpnia 2024 do 30 września 2024 roku.

(pokój nr 7b – w podwórzu)  w godzinach od 8:00 do 13:00

 

Wnioski o przyznanie bonu energetycznego złożone po dniu 30 września 2024r pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

BON ENERGETYCZNY jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo. Aby ubiegać się o  bon energetyczny dochód nie może przekroczyć kwoty:

- 2500 zł. w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego,

- 1700 zł. na osobę  w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego.

 

WAŻNE - dodatek wypłacany jest na poszczególne rodziny lub osoby samotne – a więc 4 osobowa rodzina dostanie jeden dodatek, a nie 4 dodatki.

 

 BON ENERGETYCZNY wynosi:

1) 300 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 400 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 500 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

BON ENERGETYCZNY, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024r., wynosi:

1) 600 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 800 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 1000 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1200 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy wysokość przeciętnego dochodu za 2023r. na osobę przekraczała kwoty, o których mowa w ust. 1, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023r. na osobę (tzw. zasada złotówka za złotówkę).

 

Wzór wniosku o wypłatę bony energetycznego

Klauzula informacyjna

 

bon energetyczny

 

zabawy na wodzie

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

Stowarzyszenie WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 3 lipca do 24 lipca 2024r. do godz. 15:00

Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu aktualizacji dokumentu Strategii interesariuszom (mieszkańcom, gminom i ich związkom oraz partnerom społecznym i gospodarczym) oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących projektu aktualizacji dokumentu Strategii.

Więcej infornmacji na stronie WŁOF

"Wakacje na wsi #odkrywam" - konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży

"Wakacje na wsi #odkrywam". Trwa konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży" - Trwa nabór zgłoszeń w ramach drugiej edycji konkursu fotograficznego pn. „Wakacje na wsi #odkrywam", organizowanego przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (NIKIDW)

https://granty.pl/524082/

Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach wiekowych:
– uczniowie szkół podstawowych z klas 1-3;
– uczniowie szkół podstawowych z klas 4-8;
– uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Jeden uczestnik może zgłosić jedną fotografię. Fotografie mogą być wykonane za pomocą telefonu lub dowolnego aparatu fotograficznego.

Zdjęcia mogą prezentować: przyrodę, zabytki, wioski tematyczne, zagrody edukacyjne, muzea i izby pamięci, tradycje i obrzędy oraz wszelkie inne atrakcje turystyczne, które można znaleźć na obszarach wiejskich.

Termin przesyłania prac konkursowych upływa 30 czerwca 2026 r.

Dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego

Trwa nabór wniosków o przyznanie dopłat z tytułu zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wnioski przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Nabór potrwa do 10 lipca br.

https://granty.pl/523993/