1

Umowa na kolejny odcinek drogi wojewódzkiej nr 269 podpisana!

Informujemy, że dnia 6 lutego, z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, podpisano umowę z wykonawcą robót na przebudowę odcinka DW 269 na odcinku od Woli Adamowej do Chocenia. Długość odcinka objęta umową to 2,908 km.

Bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi

LUX MED Diagnostyka zaprasza Panie w wieku od 45 do 74 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ (etap podstawowy).

Badaniami objęte są ubezpieczone Panie od 45 do 74 roku życia, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie korzystały z bezpłatnej mammografii.

Chodecz – 15 lutego w godzinach od 8.30 do 11.00 przy Dworcu Autobusowym, Plac Tadeusza Kościuszki 1

Badajmy się regularnie i dbajmy o swoje zdrowie

Mammografia jest najbardziej czułym i specyficznym badaniem w zwalczaniu raka piersi. Pozwala na wykrycie zmian, których nie można zaobserwować podczas samokontroli piersi. Wczesne wykrycie nowotworu umożliwia natychmiastowe, skuteczne leczenie i daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości udział w programie zapewnia szybką ścieżkę diagnostyki i leczenia, a dzięki stałemu monitoringowi usprawniamy kontakt z placówkami prowadzącymi dalszą diagnostykę i przyspieszamy ewentualne konieczne leczenie.

Szczególnie zapraszamy nowe roczniki Pań urodzonych w latach 1975 - 1979, które nie mogły dotychczas korzystać z badań oraz Panie urodzone w latach 1950 - 1954, które mogą powrócić do programu.

Rejestracja pod nr tel. 22 880 90 80 (*3)

W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia lub płyty CD z poprzednich mammografii, o ile nie były one wykonane w pracowni LUX MED. Prosimy o stawienie się na badanie w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

Więcej informacji na temat mammografii, Programu Profilaktyki Raka Piersi i innych badaniach z zakresu diagnostyki obrazowej znajdziecie Państwo na stronie www.luxmed-diagnostyka.pl

Inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych

Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej: obszar C – inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych.
https://granty.pl/518856/

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA

Kto może złożyć wniosek ?
Rolnik, będący osobą fizyczną lub prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, bądź wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność rolniczą w ramach spółki cywilnej, jeżeli spełnia pewne warunki.

Na co można uzyskać wsparcie ?
Inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych.
Wsparciu podlegają w szczególności operacje polegające na:
– dociepleniu ścian zewnętrznych,
– dociepleniu dachu lub stropu,
– zakupie świetlików dachowych, – dociepleniu podłóg,
– zakupie okien lub drzwi zewnętrznych, lub bram wjazdowych,
– zakupie kotłów na biomasę z wyłączeniem kotłów do spalania słomy,
– zakupie instalacji do odzyskiwania ciepła,
– zakupie systemów energooszczędnego oświetlenia w technologii LED,
– zakupie systemów monitoringu i zarządzania energią. Pomoc przyznaje się jeżeli inwestycja objęta operacją ma związek z działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwie.

Termin składania wniosków:
25 stycznia – 23 lutego 2023

NABORY ARiMR DLA ROLNIKÓW!!!

Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej: obszar A – inwestycje dotyczące biogazowni rolniczej.

Program przewiduje dofinansowanie inwestycji związanych z budową biogazowni rolniczych z wyłączeniem robót budowlanych dotyczących już istniejących biogazowni. Realizowana inwestycja musi być związana z wytwarzaniem energii z OZE, magazynowaniem tej energii i wykorzystaniem jej wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa.

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA

Kto może złożyć wniosek:
Rolnik, będący osobą fizyczną lub prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, bądź wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność rolniczą w ramach spółki cywilnej, jeżeli spełnia następujące określone warunki.

Termin składania wniosków:
25 stycznia – 23 lutego 2024

https://granty.pl/518840/

NABORY ARiMR DLA ROLNIKÓW!!!

1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej: obszar B – produkcja energii z promieniowania słonecznego.

Program przewiduje dofinansowanie zakupu:
– mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii elektrycznej,
– instalacji do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego,
– magazynów energii innych niż magazynów energii elektrycznej, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w tiret drugie,
– pomp ciepła jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w tiret pierwsze,
– systemów zarządzania przepływami energii, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w tiret pierwsze-czwarte.

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA

Kto może złożyć wniosek:
Rolnik, będący osobą fizyczną lub prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, bądź wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność rolniczą w ramach spółki cywilnej, jeżeli spełnia określone warunki.

Termin składania wniosków:
25 stycznia – 23 lutego 2023

https://granty.pl/518844/