1007

Termomodernizacja budynków wielorodzinnych

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizuje kolejne spotkanie informacyjne on-line pt. „Fundusze europejskie na termomodernizacje budynków wielorodzinnych". Webinarium  odbędzie się 15 marca 2024 r., początek godzina 10:00 i potrwa ok. 1,5 godziny.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli spółdzielni i wspólnot  mieszkaniowych, mieszkań komunalnych, TBS i innych podmiotów zajmujących się zarządzaniem budynkami wielorodzinnymi zainteresowanych  pozyskaniem wsparcia na docieplenie budynków wielorodzinnych, zmniejszeniem zużycia energii tradycyjnej w budynkach. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza  można osiągnąć  poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne oraz wymianę oświetlenia.

Inwestycje takie, na początkowym etapie wiążą się z kosztami. Wysokość ponoszonych wydatków można złagodzić za pomocą programu TERMO – pożyczki, której spłata może być rozłożona na dłuższy czas oraz premii. Docieplenie zmniejsza koszty uzyskania ciepła na potrzeby budynków i generuje oszczędności. Oszczędności te można przeznaczyć na spłatę środków pomocowych.

Na webinarium gościć będzie przedstawicielka Banku Gospodarstwa Krajowego, która omówi warunki uzyskania wsparcia. Odpowie też na pytania uczestników.

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie na nasz adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,this)" rel="noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(113, 190, 68); text-decoration: none; background-color: transparent;">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zgłoszenia wpisując w tytule WEB 15.03.2024  oraz w treści imię i nazwisko, nazwę instytucji, numer telefonu, adres e-mail.  Każdy uzyska od nas zwrotne potwierdzenie.

Dostęp do webinarium jest bardzo prosty. Wystarczy dysponować komputerem oraz dostępem do sieci i połączyć się z nami za pomocą przesłanego, najpóźniej w dniu spotkania, linku.

Zapisać się można również telefonicznie 797 304 126.

Zgłoszenia przyjmujemy do 14.03.2024 r.

Serdecznie zapraszamy!

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 07 marca 2024r. godz. 12:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Roman Łuczak

Program Stypendialny Horyzonty. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży oraz kształtowanie ich postaw obywatelskich. Program ma motywować stypendystów do:

– osiągania lepszych wyników w nauce,

– opanowania znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,

– zaangażowania społecznego.

https://granty.pl/520228/

Rodzaj wsparcia:

STYPENDIUM

Kto może złożyć wniosek ?

Ósmoklasiści, którzy pochodzą z małych miejscowości.

Wymagania dla kandydatów/kandydatek:

1. Średni, miesięczny dochód w rodzinie nie może przekraczać 1900 zł netto na osobę.

2. Kandydaci/kandydatki muszą:

– kończyć szkołę podstawową w bieżącym roku,

– mieszkać na stałe w miejscowości do 30.000 mieszkańców,

– mieć dobre lub rokujące na przyszłość wyniki oraz osiągnięcia w nauce,

– planować naukę w jednej ze szkół średnich współpracujących z Fundacją EFC.

Termin składania wniosków:

31 marca 2024 (I faza rekrutacji)

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 07 marca 2024r. godz. 11:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki

ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE 2024

Należy pamiętać, że od 1 kwietnia 2024 roku będą obowiązywać dodatkowe wymogi dla urządzeń grzewczych. Pod szczególną kontrolą znajdą się pompy ciepła oraz kotły na pellet. Co to oznacza w praktyce? Ogólnie rzecz biorąc, zmiany zakładają weryfikację parametrów technicznych przez niezależnie akredytowane laboratoria, a beneficjenci będą mogli „wybrać” urządzenie wyłącznie spośród tych znajdujących się na liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM).

Podobne podejście będzie dotyczyć kotłów zgazowujących drewno oraz kotłów na pellet drzewny. Przy czym, w przypadku tych urządzeń nie przewiduje się weryfikacji parametrów przez akredytowane laboratoria, a jedynie obowiązkowy wybór z listy ZUM.